Loading...
Projektų administravimo paslaugos2023-09-26T11:44:04+00:00

Projektų administravimo paslaugos

ES PARAMOS PROJEKTŲ GYVAVIMO CIKLAS

Projektų administravimas reikalauja specifinių žinių, kas sudaro sunkumų projekto vykdytojui. Teikdami projekto administravimo paslaugas po paramos skyrimo, mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas bus įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Teikiame šias projekto administravimo paslaugas:

parengiame veiklos planą visam projekto vykdymo laikotarpiui;

parengiame mokėjimo prašymų teikimo grafiką;

parengiame ir deriname pirkimų planą su paramą administruojančia institucija;

padedame įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras, dalyvaujame VP komisijų posėdžiuose;

tvarkome projekto finansus arba konsultuojame projekto finansininką projekto administravimo klausimais;

rengiame mokėjimo prašymus (tarpinius ir galutinį) pagal sudarytą grafiką;

analizuojame, kad kliento patiriamos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti;

parengiame raštus ir atsakymus į paramą administruojančios institucijos paklausimus;

padedame viešinti projektą pagal nustatytus reikalavimus;

konsultuojame kitais projekto administravimo klausimais: apskaitos organizavimo, projektinės dokumentacijos surinkimo;

prižiūrime projekto veiklų įgyvendinimą ir atitikimą paraiškai;

padedame Klientui argumentuoti Agentūros nustatytų projekto rodiklių neatitikimus, kad nebūtų skirtos projektui sankcijos;

parengiame tarpines ir galutinę ataskaitas projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

♦ kontrolės laikotarpio metu rengiame metines ataskaitas ir kitus papildomus dokumentus, kuriuos būtina pateikti paramą administruojančiai institucijai;     padedame argumentuoti neatitikimus paramos projekto rodiklių pasiekime ir suderinti kompromisinę poziciją su Agentūra;

teikiame teisines paslaugas projekto administravimo metu – rengiame prašymus, skundus, kitus dokumentus ES paramą administruojančioms ir vadovaujančioms institucijoms ir atstovaujame šiose institucijose (pvz. dėl vadovaujančios ar administruojančios institucijos priimtų sprendimų; dėl paskirtų sankcijų panaikinimo).

Paskutiniais projekto kontrolės laikotarpio metais pateikę metinę ataskaitą ir kitus papildomus dokumentus, kuriuos būtina pateikti paramą administruojančiai institucijai ir negavus pastabų, laikome, kad mūsų suteiktos paramos projekto administravimo paslaugos yra baigtos.

Susisiekite su mumis

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME EFEKTYVIAI ĮGYVENDINTI ES FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos

Call Now Button