PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2024-05-06

ES Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2024-06-09T17:56:54+00:00

KREIPKITES DĖL NEMOKAMO JŪSŲ GALIMYBIŲ EKSPERTINIO ĮVERTINIMO IR PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2024 05 31 – 2024 06 28 galima teikti paraiškas paramai gauti jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. REMIAMA VEIKLA: - žemės ūkio produktų pirminė gamyba; - žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. GALIMI PAREIŠKĖJAI  Fizinis asmuo: - ne [...]

ES Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui2024-06-09T17:56:54+00:00
2024-05-01

VVG kvietimai verslo pradžiai, plėtrai ir kiti kvietimai ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse

2024-05-30T17:51:58+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI. Paraiškas priima vietos veiklos grupės (VVG) pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką. Visų rajonų kvietimus verslo pradžiai, plėtrai ir kitus kvietimus teikti paraiškas galite rasti atskirų rajonų VVG: https://www.leadertinklas.lt/nariai/ 1. Akmenės r. VVG https://www.akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/ 2. Alytaus r. VVG https://alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai/ 3. Anykščių r. VVG http://anyksciuvvg.lt/index.php?page=7 4. Asociacija „Lamantos žemė“ [...]

VVG kvietimai verslo pradžiai, plėtrai ir kiti kvietimai ne žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse2024-05-30T17:51:58+00:00
2024-03-27

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2024-06-17T13:44:22+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2024 04 15 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ Remiama veikla: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, kai organizuojami bendri darbo procesai, dalijamasi įrenginiais ir ištekliais, vykdoma bendra ūkinė, komercinė, aplinkosauginė veikla. Galimi pareiškėjai:  pareiškėjais ir (arba) partneriais [...]

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui2024-06-17T13:44:22+00:00
2024-03-18

Įmonėms investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje

2024-05-17T16:18:07+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2024 03 06 – 2024 09 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje”. Kvietimo biudžetas: 62 700 000 Eur. Paramos tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą. Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW  įrengimas (neapima [...]

Įmonėms investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje2024-05-17T16:18:07+00:00
2024-03-17

Investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)

2024-06-17T13:45:33+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 04 02 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” Remiami žemės ūkio sektoriai: pieninė galvijininkystė; mėsinė galvijininkystė ir kiti gyvulininkystės sektoriai; augalininkystė; sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė. Tinkamos finansuoti projektos išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)2024-06-17T13:45:33+00:00
2024-03-11

Parama smulkiesiems ūkiams

2024-04-22T15:25:09+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2024 03 01 - 2024 05 15 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Parama smulkiesiems ūkiams" Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba;  žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą [...]

Parama smulkiesiems ūkiams2024-04-22T15:25:09+00:00
2024-01-26

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)

2024-01-26T07:30:34+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 02 01 - 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas" Remiama veikla apima: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla); Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų [...]

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)2024-01-26T07:30:34+00:00
2023-10-28

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)

2023-10-28T05:46:45+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PALAUGŲ 2023 11 06 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)2023-10-28T05:46:45+00:00
2023-10-17

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra

2023-10-17T18:01:42+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“. Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose; žemės ūkio valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir [...]

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra2023-10-17T18:01:42+00:00
2023-10-17

Labai smulkių ūkių plėtra

2023-10-17T18:03:32+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Labai smulkių ūkių plėtra” Pagal paramos priemonę remiami sektoriai: gyvulininkystė; augalininkystė; daržininkystė; sodininkystė; uogininkystė. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį; juridiniai asmenys, [...]

Labai smulkių ūkių plėtra2023-10-17T18:03:32+00:00
2023-09-25

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-09-25T06:01:44+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-09-25T06:01:44+00:00
2023-09-18

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2023-09-24T08:26:26+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:  smulkieji [...]

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI2023-09-24T08:26:26+00:00
Call Now Button