PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2024-01-26

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)

2024-01-26T07:30:34+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 02 01 - 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas" Remiama veikla apima: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla); Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų [...]

Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas (dotacijoms ir paskoloms)2024-01-26T07:30:34+00:00
2023-10-28

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)

2023-10-28T05:46:45+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PALAUGŲ 2023 11 06 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui; lengvatinės paskolos investicijoms ir (arba) apyvartiniam kapitalui. Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas (įskaitant finansines priemones)2023-10-28T05:46:45+00:00
2023-10-17

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra

2023-10-17T18:01:42+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“. Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose; žemės ūkio valdoje pagamintų ir užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir [...]

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra2023-10-17T18:01:42+00:00
2023-10-17

Labai smulkių ūkių plėtra

2023-10-17T18:03:32+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 31 – 2023 12 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Labai smulkių ūkių plėtra” Pagal paramos priemonę remiami sektoriai: gyvulininkystė; augalininkystė; daržininkystė; sodininkystė; uogininkystė. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį; juridiniai asmenys, [...]

Labai smulkių ūkių plėtra2023-10-17T18:03:32+00:00
2023-09-25

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-09-25T06:01:44+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-09-25T06:01:44+00:00
2023-09-18

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2023-09-24T08:26:26+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:  smulkieji [...]

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI2023-09-24T08:26:26+00:00
2023-09-06

ES PARAMA: Investicijos į miškininkystės technologijas – miško technikai įsigyti

2023-09-24T08:27:19+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 09 18 – 2023 11 16 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir [...]

ES PARAMA: Investicijos į miškininkystės technologijas – miško technikai įsigyti2023-09-24T08:27:19+00:00
2023-08-25

Investicijos į žemės ūkio valdas – parama traktoriams ir kt žemės ūkio technikai įsigyti

2023-09-25T04:28:05+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 09 04 – 2023 11 03 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (2023 III)– parama traktoriams ir kitai žemės ūkio technikai įsigyti. Traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius, gali būti finansuojami paramos gavėjams, vykdantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklas. Kvietimo biudžetas: [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas – parama traktoriams ir kt žemės ūkio technikai įsigyti2023-09-25T04:28:05+00:00
2023-07-31

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. II) (EURI)

2023-07-31T15:29:24+00:00

2023 08 01 - 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" (2023 m. II) (EURI) Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. II) (EURI)2023-07-31T15:29:24+00:00
2023-07-31

Parama tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas

2023-07-31T15:11:50+00:00

2023 08 01 – 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma. Kvietimo biudžetas: dotacijoms skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų. Lengvatinėms paskoloms skirta 5 000 000 Eur paramos lėšų. Remiama [...]

Parama tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas2023-07-31T15:11:50+00:00
2023-04-29

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“

2023-09-25T04:29:55+00:00

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų. 2023 05 02 – 2023 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. .Paramos formos: Tik vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka + lengvatinė paskola. Tik lengvatinė paskola.  Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų pirminė gamyba; žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. [...]

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“2023-09-25T04:29:55+00:00
2023-04-28

ES PARAMA: Parama smulkiesiems ūkiams

2023-04-30T16:01:44+00:00

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų. Pagal veiklos sritį remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai. Paramos gali kreiptis: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Paramos dydis: 15 000 Eur. Parama [...]

ES PARAMA: Parama smulkiesiems ūkiams2023-04-30T16:01:44+00:00
Call Now Button