PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2023-03-10

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“

2023-03-28T04:03:39+00:00

2023 05 02 – 2023 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ .Paramos formos: Tik vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka + lengvatinė paskola. Tik lengvatinė paskola.  Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas ir (arba) perdirbimas. Galimi pareiškėjai: Pareiškėju gali būti fizinis [...]

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“2023-03-28T04:03:39+00:00
2023-02-14

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas: ž. ū. technikai 300 000 Eur, statyboms 600 000 Eur

2023-02-14T20:46:32+00:00

2023 03 01 – 2023 05 02 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui; tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui; tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui. Remiama veikla: žemės ūkio produktų [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas: ž. ū. technikai 300 000 Eur, statyboms 600 000 Eur2023-02-14T20:46:32+00:00
2023-01-09

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2023-01-09T07:47:41+00:00

2023 02 01 - 2023 04 03 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį "Parama smulkių ūkio subjektų bedradarbiavimui". REMIAMA VEIKLA: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI: smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos [...]

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui2023-01-09T07:47:41+00:00
2023-01-08

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-01-09T08:57:57+00:00

2023 02 01 – 2023 04 03 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-01-09T08:57:57+00:00
2022-12-17

ES PARAMA: paramos paraiškų teikimo grafikas 2023 m.

2022-12-17T12:35:21+00:00

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraštis. Su 2023 metų tvarkaraščiu žemės ūkio sektoriaus atstovams teikti paraiškas paramai gauti  galima susipažinti ČIA.

ES PARAMA: paramos paraiškų teikimo grafikas 2023 m.2022-12-17T12:35:21+00:00
2022-11-04

ES parama 2023 – 2027: didėja parama smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams

2022-11-04T08:55:02+00:00

2023 m. pradedamas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, jam įgyvendinti skirta 4,2 mlrd. eurų ES parama. Vienas svarbiausių tikslų 2023 – 2027 m – remti šalies ūkininkus, stiprinant jų konkurencingumą, didinant jų pajamas. Paramos lėšos bus naudojamos tiesioginėms išmokoms, kaimo plėtros, sektorinėms priemonėms, kaip augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, [...]

ES parama 2023 – 2027: didėja parama smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams2022-11-04T08:55:02+00:00
2022-10-12

1,1 mlrd Eur.  numatoma 2023 m. skirti žemės ūkio sektoriui

2022-10-12T19:34:43+00:00

48 000 000 eurų – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano priemonėms; 4 000 000 eurų –  Modernizavimo fondo priemonėms; 282 000 000 eurų – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonėms; 603 000 000 eurų – ES ir nacionalinėms tiesioginėms išmokoms; 24 300 000 eurų –  Žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos [...]

1,1 mlrd Eur.  numatoma 2023 m. skirti žemės ūkio sektoriui2022-10-12T19:34:43+00:00
2022-10-04

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2022-10-25T09:58:38+00:00

2022 10 03 – 2022 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas2022-10-25T09:58:38+00:00
2022-09-01

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai

2022-09-29T18:47:22+00:00

2022 09 01 – 2022 10 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas). Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas [...]

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai2022-09-29T18:47:22+00:00
2022-08-31

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2022-09-29T18:49:03+00:00

2022 09 01 – 2022 10 31 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai:   smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 [...]

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI2022-09-29T18:49:03+00:00
2022-08-12

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas III

2022-08-13T15:13:08+00:00

2022 08 01 – 2022 09 30 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Remiama veikla: ♦ žemės ūkio produktų gamyba; ♦ prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas III2022-08-13T15:13:08+00:00
2022-08-11

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2022-08-13T15:48:24+00:00

2022 07 01 - 2022 08 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“ Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir  perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Privatūs juridiniai asmenys, [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2022-08-13T15:48:24+00:00
Call Now Button