PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2022-11-16

ES PARAMA 2023: KPP paraiškų priėmimo 2023 metais grafikas

2022-11-16T11:15:16+00:00

2023 m. paramos paraiškas bus kviečiama teikti pagal šias KPP priemones / veiklos sritis: „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (subsidijos / finansinės priemonės) – nuo kovo 1 d. iki gegužės 2 d.; „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kai taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai – nuo rugpjūčio 1 d. iki [...]

ES PARAMA 2023: KPP paraiškų priėmimo 2023 metais grafikas2022-11-16T11:15:16+00:00
2022-11-04

ES parama 2023 – 2027: didėja parama smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams

2022-11-04T08:55:02+00:00

2023 m. pradedamas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas, jam įgyvendinti skirta 4,2 mlrd. eurų ES parama. Vienas svarbiausių tikslų 2023 – 2027 m – remti šalies ūkininkus, stiprinant jų konkurencingumą, didinant jų pajamas. Paramos lėšos bus naudojamos tiesioginėms išmokoms, kaimo plėtros, sektorinėms priemonėms, kaip augalininkystė, gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, [...]

ES parama 2023 – 2027: didėja parama smulkiesiems ir jauniesiems ūkininkams2022-11-04T08:55:02+00:00
2022-10-12

1,1 mlrd Eur.  numatoma 2023 m. skirti žemės ūkio sektoriui

2022-10-12T19:34:43+00:00

48 000 000 eurų – Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano priemonėms; 4 000 000 eurų –  Modernizavimo fondo priemonėms; 282 000 000 eurų – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2022 m. programos priemonėms; 603 000 000 eurų – ES ir nacionalinėms tiesioginėms išmokoms; 24 300 000 eurų –  Žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos [...]

1,1 mlrd Eur.  numatoma 2023 m. skirti žemės ūkio sektoriui2022-10-12T19:34:43+00:00
2022-10-04

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2022-10-25T09:58:38+00:00

2022 10 03 – 2022 11 30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas2022-10-25T09:58:38+00:00
2022-09-01

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai

2022-09-29T18:47:22+00:00

2022 09 01 – 2022 10 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimas bei kitų žemės ūkio produktų perdirbimas). Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas [...]

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai2022-09-29T18:47:22+00:00
2022-08-31

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2022-09-29T18:49:03+00:00

2022 09 01 – 2022 10 31 kviečiame teikti paraiškas smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui. Remiama veikla: smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Galimi pareiškėjai:   smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 [...]

ES PARAMA SMULKIŲJŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI2022-09-29T18:49:03+00:00
2022-08-12

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas III

2022-08-13T15:13:08+00:00

2022 08 01 – 2022 09 30 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Remiama veikla: ♦ žemės ūkio produktų gamyba; ♦ prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas III2022-08-13T15:13:08+00:00
2022-08-11

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2022-08-13T15:48:24+00:00

2022 07 01 - 2022 08 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“ Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir  perdirbimu, ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais. Privatūs juridiniai asmenys, [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2022-08-13T15:48:24+00:00
2022-05-10

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur

2022-08-13T08:09:13+00:00

Iki 2022 07 29 galima teikti paraiškas paramai gauti jauniesiems ūkininkams. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Galimi pareiškėjai: parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos [...]

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur2022-08-13T08:09:13+00:00
2022-04-12

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Kvietimas teikti paraiškas

2022-08-10T07:36:24+00:00

2022 08 01 - 2022 09 30 vėl gali teikti paraiškas ūkininkai pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius tuo pačiu didinti pajamas iš žemės ūkio veiklos. Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Parama mėsinės gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriams nenumatyta. Remiama [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Kvietimas teikti paraiškas2022-08-10T07:36:24+00:00
2022-04-07

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas I kvietimas teikti paraiškas

2022-08-13T16:13:05+00:00

2022-08-01 – 2022-09-30 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka [...]

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas I kvietimas teikti paraiškas2022-08-13T16:13:05+00:00
2022-04-03

ES parama neariamosios žemdirbystės technologijoms

2022-04-08T07:59:57+00:00

2022 balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje Lietuvos ūkininkai gales teikti paraiškas įsigyti energiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargus – tiesiogines ir juostines sėjamąsias. Iš viso 2022-2027 m. laikotarpiu iš Modernizavimo fondo neariamajai žemdirbystei skatinti numatyta skirti 30 mln. Eur. Ši ES paramos priemonė orientuota į smulkius ir vidutinius ūkius, kas suteiks konkurencinio pranašumo. [...]

ES parama neariamosios žemdirbystės technologijoms2022-04-08T07:59:57+00:00
Call Now Button