PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2023-09-25

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-09-25T06:01:44+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, kurie gali būti pareiškėjais, partneriais ir [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-09-25T06:01:44+00:00
2023-09-18

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

2023-09-24T08:26:26+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 10 02 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui” Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. Pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:  smulkieji [...]

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI2023-09-24T08:26:26+00:00
2023-09-06

ES PARAMA: Investicijos į miškininkystės technologijas – miško technikai įsigyti

2023-09-24T08:27:19+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 09 18 – 2023 11 16 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir [...]

ES PARAMA: Investicijos į miškininkystės technologijas – miško technikai įsigyti2023-09-24T08:27:19+00:00
2023-08-25

Investicijos į žemės ūkio valdas – parama traktoriams ir kt žemės ūkio technikai įsigyti

2023-09-25T04:28:05+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 09 04 – 2023 11 03 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (2023 III)– parama traktoriams ir kitai žemės ūkio technikai įsigyti. Traktoriai, įskaitant T3 kategorijos traktorius, gali būti finansuojami paramos gavėjams, vykdantiems gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklas. Kvietimo biudžetas: [...]

Investicijos į žemės ūkio valdas – parama traktoriams ir kt žemės ūkio technikai įsigyti2023-09-25T04:28:05+00:00
2023-07-31

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. II) (EURI)

2023-07-31T15:29:24+00:00

2023 08 01 - 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Parama investicijoms į žemės ūkio valdas" (2023 m. II) (EURI) Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2023 m. II) (EURI)2023-07-31T15:29:24+00:00
2023-07-31

Parama tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas

2023-07-31T15:11:50+00:00

2023 08 01 – 2023 09 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“, tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui dotacijoms arba lengvatinei paskolai skirta lėšų suma. Kvietimo biudžetas: dotacijoms skirta 10 000 000 Eur paramos lėšų. Lengvatinėms paskoloms skirta 5 000 000 Eur paramos lėšų. Remiama [...]

Parama tvarioms investicijoms į žemės ūkio valdas2023-07-31T15:11:50+00:00
2023-04-29

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“

2023-09-25T04:29:55+00:00

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų. 2023 05 02 – 2023 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. .Paramos formos: Tik vienkartinė išmoka. Vienkartinė išmoka + lengvatinė paskola. Tik lengvatinė paskola.  Remiamos veiklos: žemės ūkio produktų pirminė gamyba; žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. [...]

ES PARAMA ŪKININKAMS: „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“2023-09-25T04:29:55+00:00
2023-04-28

ES PARAMA: Parama smulkiesiems ūkiams

2023-04-30T16:01:44+00:00

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų. Pagal veiklos sritį remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai. Paramos gali kreiptis: ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį. Paramos dydis: 15 000 Eur. Parama [...]

ES PARAMA: Parama smulkiesiems ūkiams2023-04-30T16:01:44+00:00
2023-04-28

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-06-04T08:54:50+00:00

Kreipkitės dėl paraiškos rengimo paslaugų ir mes padėsime jums gauti finansavimą. 2023 06 01 – 2023 07 31 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“ REMIAMA VEIKLA: pagal priemonės veiklos sritį remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI: [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-06-04T08:54:50+00:00
2023-02-14

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas: ž. ū. technikai 300 000 Eur, statyboms 600 000 Eur

2023-02-14T20:46:32+00:00

2023 03 01 – 2023 05 02 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas” Pareiškėjas gali kreiptis dėl: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos); investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui; tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui; tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui. Remiama veikla: žemės ūkio produktų [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas: ž. ū. technikai 300 000 Eur, statyboms 600 000 Eur2023-02-14T20:46:32+00:00
2023-01-09

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2023-01-09T07:47:41+00:00

2023 02 01 - 2023 04 03 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal veiklos sritį "Parama smulkių ūkio subjektų bedradarbiavimui". REMIAMA VEIKLA: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI: smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos [...]

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui2023-01-09T07:47:41+00:00
2023-01-08

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti

2023-01-09T08:57:57+00:00

2023 02 01 – 2023 04 03 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį “Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu” Paramos gali kreiptis: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų [...]

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti2023-01-09T08:57:57+00:00
Call Now Button