PARAMA ŪKININKAMS, KAIMO VERSLUI, KAIMO TURIZMUI, MIŠKININKYSTEI

2022-05-13

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur

2022-05-14T10:57:37+00:00

2022 06 01 – 2022 07 29 galima teikti paraiškas paramai gauti jauniesiems ūkininkams. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Galimi pareiškėjai: parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių [...]

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur2022-05-14T10:57:37+00:00
2022-05-12

Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG

2022-05-16T13:23:41+00:00

Parama verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje įvairiuose Lietuvos rajonuose apima įvairias verslo sritis nuo gamybos iki paslaugų teikimo (pvz, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), turizmo, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo darbų ir kitas verslo veiklas kaimo vietovėje. Paramos intensyvumas: iki 70% tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos dydis: priklauso nuo atskiros VVG. Galimi pareiškėjai: fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta [...]

Parama Verslo pradžiai ar plėtrai kaimo vietovėje ir kiti kvietimai VVG2022-05-16T13:23:41+00:00
2022-05-12

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai

2022-05-14T11:24:34+00:00

2022 06 01 – 2022 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ Remiama veikla: vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara; mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara; kitų Sutarties dėl [...]

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai2022-05-14T11:24:34+00:00
2022-04-12

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas II kvietimas teikti paraiškas

2022-04-13T14:15:47+00:00

2022 04 19 – 2022 05 18 vėl gali teikti paraiškas ūkininkai pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius tuo pačiu didinti pajamas iš žemės ūkio veiklos. Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Parama mėsinės gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriams nenumatyta. Remiama [...]

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas II kvietimas teikti paraiškas2022-04-13T14:15:47+00:00
2022-04-07

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas I kvietimas teikti paraiškas

2022-04-13T14:17:49+00:00

2022-03-01 – 2022-04-29 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka [...]

ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas I kvietimas teikti paraiškas2022-04-13T14:17:49+00:00
2022-04-06

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2022-04-12T00:20:22+00:00

2022 03 01 – 2022 04 29 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas. Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos [...]

ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas2022-04-12T00:20:22+00:00
2022-04-03

ES parama neariamosios žemdirbystės technologijoms

2022-04-08T07:59:57+00:00

2022 balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje Lietuvos ūkininkai gales teikti paraiškas įsigyti energiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargus – tiesiogines ir juostines sėjamąsias. Iš viso 2022-2027 m. laikotarpiu iš Modernizavimo fondo neariamajai žemdirbystei skatinti numatyta skirti 30 mln. Eur. Ši ES paramos priemonė orientuota į smulkius ir vidutinius ūkius, kas suteiks konkurencinio pranašumo. [...]

ES parama neariamosios žemdirbystės technologijoms2022-04-08T07:59:57+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2022-03-01

15 000 Eur ES parama vienam projektui smulkiesiems ūkiams

2022-03-15T00:40:46+00:00

2022 03 01 – 2022 03 31 galima teikti paraiškas 15 000 Eur paramai gauti smulkiesiems ūkiams Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai. Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir [...]

15 000 Eur ES parama vienam projektui smulkiesiems ūkiams2022-03-15T00:40:46+00:00
2021-12-22

Patvirtintas 2022 m. KPP paraiškų paramai gauti priėmimo grafikas

2021-12-30T11:06:02+00:00

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas. Daugiausia kvietimų teikti paraiškas bus 2022 m. kovo mėnesį 2022 03 01 – 2022 04 29 paraiškas galės teikti norintys investuoti į žemės ūkio valdas (subsidijos). Antras kvietimas šiai veiklos sričiai vyks - 2022 08 01 – 2022 09 30. [...]

Patvirtintas 2022 m. KPP paraiškų paramai gauti priėmimo grafikas2021-12-30T11:06:02+00:00
2021-12-14

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strategija

2021-12-14T18:01:09+00:00

Naujuoju finansiniu 2023-2027 m. laikotarpiu esminis dėmesys bus skiriamas jauniesiems ūkininkams, smulkiems bei vidutiniams ūkiams, taip pat ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams. Pagrindiniai 2023-2027 m. strateginio plano prioritetai – konkurencingas žemės ūkis, darbo vietų kūrimas bei išlaikymas kaimo vietovėse. Nuo 2023 m. valstybės narės, tame tarpe ir Lietuva, toliau taikys aktyvaus ūkininko apibrėžimą, bus siekiama užtikrinti, kad [...]

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strategija2021-12-14T18:01:09+00:00
2021-11-27

ES Parama ūkininkams žemės ūkio valdų modernizavimui

2021-11-27T21:24:32+00:00

2021 12 01 – 2021 12 30 galima teikti paraiškas paramai gauti ūkininkams modernizuoti žemės ūkio valdas šiuose sektoriuose: pieninės galvijininkystės; kiaulininkystės; paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą; mėsinės gyvulininkystės, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, uždaro grunto (šildomiems šiltnamiams); sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, atviro grunto (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms). Galimi pareiškėjai: dėl paramos gali [...]

ES Parama ūkininkams žemės ūkio valdų modernizavimui2021-11-27T21:24:32+00:00
Call Now Button