Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2024-01-26T07:29:38+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio sektoriaus subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis: 

info@esparamoscentras.lt

arba

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI

2024 02 01 – 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“

Remiama veikla apima:

  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla);
  • Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų;
  • Investicijas į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės standartus

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis tiek fiziniai asmenys, turintys savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį, tiek juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paramos dydis: iki 1 500 000 Eur

Intensyvumas: iki 65 proc: jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.

Paskolos dydis: iki 200 000 Eur

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PALAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI ATSKIRŲ RAJONŲ VVG.

Paraiškas priima vietos veiklos grupės pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką.

Dėl konsultacijų VVG paramos ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Call Now Button