Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2024-07-15T12:18:00+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio sektoriaus subjektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2021-2027 m. programos priemones.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI.

Paraiškas priima vietos veiklos grupės (VVG) pagal jų patvirtintą paraiškų priėmimo grafiką.

Visų rajonų kvietimus verslo pradžiai, plėtrai ir kitus kvietimus teikti paraiškas galite rasti atskirų rajonų VVG: https://www.leadertinklas.lt/nariai/

1. Akmenės r. VVG

https://www.akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/

2. Alytaus r. VVG

https://alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai/

3. Anykščių r. VVG

http://anyksciuvvg.lt/index.php?page=7

4. Asociacija „Lamantos žemė“ (Šilutės r. VVG)

https://lamatoszeme.lt/pareiskejams/

5. Biržų r. VVG

http://www.birzuvvg.lt/kvietimu-grafikas

6. Druskininkų VVG

http://www.dvvg.lt/kvietimai/

7. Elektrėnų VVG:

http://elektrenuvvg.lt/kvietimai/

8. Ignalinos r. VVG

http://www.irvvg.lt

9. Jonavos r. VVG:

https://www.jonavosvvg.lt/

10. Joniškio r. VVG

http://www.joniskiovvg.lt/

11. Kaišiadorių r. VVG:

https://www.kaisiadorysvvg.lt/

12. Kalvarijos VVG

https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/

13. Kauno r. VVG:

https://kaunorvvg.lt/lt/projektai/2016-2022-strategija/kvietimai

14. Kėdainių r. VVG:

http://kedainiurvvg.lt/kvietimai/

15. Kelmės krašto partnerystės VVG

https://www.kelmevvg.lt/

16. Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija

http://kretingosvvg.lt/

17. Kupiškio r. VVG

https://kvvg.lt/grafikas/

18. Lazdijų r. VVG

https://www.dzukijosvvg.lt/kvieciame-teikti-paraiskas

19. Marijampolės VVG

http://marijampolesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/

20. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“

https://moletuvvg.lt/kategorija/kvietimai/

21. Panevėžio r. VVG

http://panvvg.lt/?page_id=9186

22. Pasvalio r. VVG

https://pasvaliorvvg.lt/kvietimu-grafikas-2/

23. Plungės r. sav. VVG

http://www.plungesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas.html

24. Prienų r. VVG

https://prienuvvg.lt/kvietimai/

25. Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“

https://raseiniuvvg.lt/

26. Rokiškio r. VVG

http://rokiskiovvg.lt/kvietimai/planuojami-kvietimai

27. Skuodo VVG

http://skuodovvg.lt/

28. Sūduvos VVG

https://www.suduvosvvg.lt/

29. Šakių krašto VVG

http://sakiukrastovvg.lt/

30. Šalčininkų r. VVG

http://www.salcininkuvvg.lt/lt/soninis-meniu/category/7/kvietimai-teikti-paraiskas/

31. Šiaulių r. VVG

http://www.siauliurvvg.lt/kvietimas2-322-moncula.html

32. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG

https://svlvvg.lt/pareiskejams/

33. Šilalės r. VVG

https://silalesrvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/

34. Širvintų r. VVG

https://www.sirvintuvvg.lt/projektu-pareiskejams/kvietimai/

35. Švenčionių r. VVG „Švenčionių partnerystė“

https://www.partneryste.org/kategorija/kvietimai/

36. Tauragės r. VVG

http://tauragesvvg.lt/

37. Telšių r. VVG

http://trvvg.lt/strategija-2014-2020-m/kvietimas/

38. Trakų krašto VVG

https://www.trakuvvg.lt/lt/vietos-pletros-2015-2023-m-strategija-1562794600

39. Ukmergės r. VVG

https://ukmergesvvg.lt/kvietimai/

40. Utenos regiono VVG

https://www.utenosvvg.lt/informacija-pareiskejams/kvietimai/

41. Varėnos krašto VVG

http://varenosvvg.lt/veikla/2016-2023-m-strategijos-igyvendinimas/kvietimai-teikti-paraiskas

42. Vilkaviškio krašto VVG

https://www.vilkaviskiovvg.lt/

43. Vilniaus r. VVG

https://www.vrvvg.lt/2016-2023-m/vietos-pletros-strategija/

44. VVG „Nemunas“ (Jurbarko r.)

https://vvgnemunas.lt/kvietimai/

45. VVG „Pagėgių kraštas“

http://pagegiukrastas.lt/

46. VVG „Pajūrio kraštas“

https://pajuriokrastas.lt/teikiantiems-projektus/

47. VVG „Pakruojo r. partnerystė“

https://pakruojovvg.lt/

48. VVG „Radviliškio lyderis“

https://radviliskiovvg.lt

49. Zarasų-Visagino regiono VVG

https://zarasaivvg.lt/

Suradę tinkamą kvietimą dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

2024 03 06 – 2024 09 06 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicinė parama saulės elektrinių įrengimui sausumoje”.

Kvietimo biudžetas: 62 700 000 Eur.

Paramos tikslas: skatinti gamintojų investicijas į naujų AEI (saulės sausumoje) naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą.

Remiama veikla:  saulės elektrinių iki 500 kW  įrengimas (neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos;
 • įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos;
 • mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos;
 • kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti.

Galimi pareiškėjai:

 1. Labai mažos* ir mažos** įmonės (toliau – LMMĮ), registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
 2. Ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
 3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės (toliau – AIEB);
 4. Piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės (toliau – PEB);
 5. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIEB ar PEB statusą, kurių steigimo dokumentuose nustatytas tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, kai dalininkais nėra vidutinės ir (ar) didelės įmonės.

*Labai mažos įmonės kriterijai: iki 10 darbuotojų ir iki 2 mln. Eur apyvarta arba iki 2 mln. Eur balanse nurodyta turto vertė.

**Mažos įmonės kriterijai: iki 50 darbuotojų ir iki 10 mln. Eur apyvarta arba iki 10 mln. Eur balanse nurodyta turto vertė.

Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1073,42 Eur be PVM / 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. 

Paramos intensyvumas:

 • 35 proc.nuo fiksuotojo vieneto įkainio 1 ir 2 punktuose nurodytiems pareiškėjams;
 • 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio 3, 4 ir 5 punktuose nurodytiems pareiškėjams;
 • 35 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio 3, 4 ir 5 punktuose nurodytiems pareiškėjams, kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą;

 

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos skyrimo galėsime padėti įgyvendinti Jūsų projektą.

Mes prsiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus

Jeigu reikės, dėsime pastangas, kad išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Dėl jūsų situacijos ekspertinio įvertinimo ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Prioritetai:
 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Tikslinės sritys:
 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Remiami žemės ūkio sektoriai:
 • Pieninės galvijininkystės sektorius
Paramos gali kreiptis:
 • juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys.
Paramos dydis ir intensyvumas
 • Parama vienam projektui negali viršyti 1,5 mln. Eur.
Paramos intensyvumas:
 • finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. atsižvelgiant į tam tikras nuostatas.

Dėl jūsų galimybių nemokamo ekspertinio įvertinimo

ar paraiškos  rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI

2024 09 16 – 2024 10 18 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas”

Remiami žemės ūkio sektoriai:

 • pieninė galvijininkystė;
 • mėsinė galvijininkystė ir kiti gyvulininkystės sektoriai;
 • augalininkystė;
 • sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.

Tinkamos finansuoti projektos išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje, statybinės medžiagos, konsultavimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai:

Ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai.

Juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai.

Paramos dydis: iki 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama; iki 700 000 Eur, kai teikiama investicinė parama  ir lengvatinė paskola; Paskolos dydis: iki 200 000 Eur;

Paramos intensyvumas: iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos penkerių metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią priemonę pirmą kartą paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt  

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ PARAMAI GAUTI.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI

2024 02 01 – 2024 02 29 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“

Remiama veikla apima:

 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) amoniako išmetimus mažinančių bei oro kokybę gerinančių technologijų diegimą ūkyje (privaloma veikla);
 • Biodujų gamybą iš gyvulininkystėje susidarančio mėšlo ir kitų biologiškai skaidžių žemės ūkio atliekų;
 • Investicijas į perėjimą prie aukštesnių nei pareiškėjui privalomi ūkinių gyvūnų gerovės standartus

Galimi pareiškėjai

Paramos gali kreiptis tiek fiziniai asmenys, turintys savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį, tiek juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.

Reikalavimas dėl žemės ūkio valdos registravimo netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paramos dydis: iki 1 500 000 Eur

Intensyvumas: iki 65 proc: jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.

Paskolos dydis: iki 200 000 Eur

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

2024 04 15 – 2024 05 31 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

Remiama veikla: pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, kai organizuojami bendri darbo procesai, dalijamasi įrenginiais ir ištekliais, vykdoma bendra ūkinė, komercinė, aplinkosauginė veikla.

Galimi pareiškėjai:  pareiškėjais ir (arba) partneriais gali būti:  smulkieji ūkiai;  smulkieji miško valdytojai; labai mažos įmonės; fiziniai asmenys.

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie viename projekte užsiima ta pačia ekonomine veikla ir kurių išlaidos yra susijusios su remiama (-omis) ekonomine (-ėmis) veikla (-omis) (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla (įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą) užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais, pagal tą pačią ekonominės veiklos rūšį, t. y. viename projekte negali būti numatyta keleto skirtingų alternatyvios ekonominės veiklos rūšių)

Paramos dydis: iki 90 000 eurų.

Paramos intensyvumas:

100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms;  60 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms; 70 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose ir jų ataskaitiniais metais gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės) sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo ir partnerio (vertinama kiekvieno atskirai) žemės ūkio veiklos pajamų. Nurodytas paramos intensyvumas taikomas, kai bendradarbiaujama tame pačiame viename sektoriuje iš nurodytų ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu (specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nedžiovintų) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu).

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Remiamos veiklos:

 • reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;
 • esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.

Galimi pareiškėjai:

 1. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai;
 2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį;
 4. savivaldybės.

Projektai, kuriuos teikia 1–3 punktuose nurodyti pareiškėjai, turi būti teikiami su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.

Paramos dydis ir intensyvumas

 1. Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikla:
 • didžiausia paramos suma projektui – 40 000 Eur;
 • intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).
 1. Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla:
 • didžiausia paramos suma projektui – 300 000 Eur;
 • intensyvumas – 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI.

Remiama veikla: remiamas įprastas ūkio subjektų bendradarbiavimas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje – tiesioginių pardavimų skatinimas, vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą (transportavimą ir pardavimą), siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su projekto partneriu (-iais) ir (kai būtina) ne daugiau kaip su vienu tarpininku. Pareiškėjas ir projekto partneris (-iai), įskaitant tarpininką, laikomi grandinės dalyviais.

Paramos dydis: iki 150 000 Eur.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.
Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba;  žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę savo vardu valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį.

Paramos dydis; 15 000 Eur.

Dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų susisiekite su mumis:

info@esparamoscentras.lt

arba 

+370 650 709 54

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

Dėl konsultacijų ar paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

IR MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

KREIPKITES DĖL JŪSŲ GALIMYBIŲ NEMOKAMO EKSPERTINIO ĮVERTINIMO IR PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ.

2024 05 31 – 2024 06 28 galima teikti paraiškas paramai gauti jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.

REMIAMA VEIKLA:

– žemės ūkio produktų pirminė gamyba;

– žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.

GALIMI PAREIŠKĖJAI 

Fizinis asmuo:

– ne vyresnis kaip 40 metų;

– kurio vardu registruotas ūkininko ūkis ir žemės ūkio valda ir jis priima sprendimus dėl ūkio valdymo, vykdo ilgalaikę ūkio kontrolę, yra finansiškai atsakingas bei prisiima su ūkio veikla susijusias rizikas;

– turintis kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti (įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba yra ne trumpesnė kaip vienų metų praktinė ūkininkavimo patirtis, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį);

–  pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Juridinis asmuo:

– kurio vardu registruota žemės ūkio valda;

– kurio dalyviai (akcininkai, pajininkai, kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai yra ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys;

– kompetenciją, kuri įrodo pasirengimą ūkininkauti, turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.);

– pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje.

NEGRĄŽINAMOS PARAMOS DYDIS: iki 60 000 Eur. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

Didžiausias lengvatinės paskolos dydis yra 100 000 Eur.  Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur.

Reikalavimas

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu turi būti ne didesnis kaip 70 000 Eur bei VED potencialas (paraiškoje ir verslo plane nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos planuojamas VED) paraiškos pateikimo metu ne mažesnis kaip 12 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur. Įsipareigojimą turėti ne mažesnį kaip 12 000 Eur VED paramą gavęs jaunasis ūkininkas turės išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti visos jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo investicijos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, pvz:

• nauja ir naudota žemės ūkio technika;
• įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
• naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
• infrastruktūra ūkininko valdoje;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
• konsultavimo paslaugos.

Dėl jūsų galimybių nemokamo ekspertinio įvertinimo

ir paraiškos rengimo paslaugų rašykite:

info@esparamoscentras.lt

MES JUMS PADĖSIME GAUTI FINANSAVIMĄ

Call Now Button