Loading...
Finansavimas/paskolos2022-04-19T09:18:20+00:00

Padedame įmonėms gauti finansavimą ar pritraukti investuotoją iš įvairių  šaltinių: ES fondų, rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų, bankų bei kitų šalies ir užsienio kredito įstaigų

Teikiame šias paslaugas:

• atliekame galimybių analizę gauti finansavimą ar paskolą bei identifikuojame tinkamiausią veiklos finansavimo šaltinį,

• surandame banką, kredito uniją ar kitą šaltinį,

• parengiame verslo planą/investicinį projektą pagal banko/kredito unijos/kito šaltinio rekomendacijas,

• atstovaujame klientą derantis dėl finansavimo ar paskolos sąlygų,

• padedame paruošti visus sandoriui reikalingus dokumentus.

Investiciniai ir verslo planai rengiami atsižvelgiant į įmonės pobūdį, veiklos mastą ir specifiką. Klientui pageidaujant, Europos Sąjungos  Paramos Centro specialistai gali įvertinti verslo rinkos vertę.

Turime sėkmingos finansavimo pritraukimo ir paskolų gavimo patirties verslo projektams (verslą pradėti, verslą plėsti, apyvartinėms lėšoms finansuoti) dirbant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis.

Kviečiame konsultuotis visais paskolos gavimo ir kitais verslo finansavimo klausimais.

Terminai

Paraiškos apyvartinėms paskoloms priimamos iki 2022 05 16, sutartys dėl apyvartinių paskolų pasirašomos iki 2022 06 30. Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2022 07 31.

Paraiškos investicinėms paskoloms priimamos iki 2022 10 31, sutartys dėl investicinių paskolų pasirašomos iki 2022 12 31 Paskolos išmokamos ne vėliau kaip iki 2023 12 31. Tais atvejais, kai investicija įgyvendinama atliekant statybos ir (ar) rangos darbus (įskaitant ir rekonstrukciją), paskola išmokama ne vėliau kaip iki 2024 12 31.

Apyvartinė paskola

Maksimali paskolos suma yra 5 mln. Eur (įmonių grupei 10 mln. Eur), bet ne daugiau kaip 25 proc. 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena ne didesnė kaip 2 mėnesių vidutinės apyvartos dydžiopaskola.

Maksimalus paskolos terminas 36 mėn., palūkanos nuo 0,1 proc, galimas paskolos atidėjimo laikotarpis iki 12 mėn.

Investicinė paskola

Maksimali paskolos suma yra 3 mln. Eur įmonei (verslininkui) ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei).

Labai mažai, mažai įmonei ar verslininkui paskolos suma negali būti didesnė nei 50 proc. tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.

Vidutinei įmonei – 40% tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos. Investicinio projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia Investicinės Paskolos lėšos, turi būti finansuojama iš Privataus finansuotojo Investicinės Paskolos gavėjui suteiktos paskolos ir (ar) Investicinės Paskolos gavėjo nuosavų lėšų.

Maksimalus paskolos terminas 96 mėn., palūkanos nuo 0,1 proc, paskolos galimas atidėjimo laikotarpis iki 24 mėn.

Mūsų ekspertai įvertinę Jūsų galimybes gauti paskolą parengs verslo planą ir kitus reikiamus dokumentus „INVEGA“ paskolai gauti.

Jeigu aktualu, dėl lengvatinių „INVEGA“ paskolų rašykite: info@esparamoscentras.lt,

Lengvatinės paskolos iš Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) sudaro palankias sąlygas gauti finansavimą verslo projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose.

Galimi pareiškėjai: Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai.

 Paskolos dydis: iki 600 000 Eur, iš kurių 75 proc. yra AKF2 lėšų dalis ir 25 proc. Eur finansų tarpininko lėšų dalis.

Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą.

Maksimalios paskolos palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža (iki 95 proc. kompensuoja INVEGA).

Finansavimas iš AKF2 priemonės lėšų gali būti teikiamas paskolos, kredito linijos ir finansinės nuomos (lizingo) forma.

Finansavimo terminas:

Finansavimas paskolos ir lizingo forma teikiamas ne ilgesniam kaip 120 mėn. periodui.

Finansavimas kredito linijos forma – ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui.

Finansų tarpininkas paskolų sutartis su paskolų gavėjais gali pasirašyti iki 2022 m. birželio 30 d. (su galimybe terminą pratęsti).

Jeigu Jums aktualu, kreipkites: info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

 

 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą, ketinantys pradėti verslą ar veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.

Paskolos yra skirtos investicijoms ir / arba apyvartinėms lėšoms papildyti.

 Paskolos dydis: 25 000 eurų vienam paskolos gavėjui.

Paskolos teikimo laikotarpis: ne ilgesnis kaip 120 mėn.

Palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža).

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 Jeigu Jums aktualu, kreipkites:info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

Galimi pareiškėjai: SVV subjektai:

  • kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
    arba
  • kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.

Paskolos dydis:

Investicijų finansavimo atveju: iki 3 000 000 Eur; terminas: iki 120 mėn.

Paskola apyvartinėms lėšoms papildyti: iki 200 000 Eur; terminas: iki 36 mėn.

Paskolos palūkanos yra dalinai fiksuotos. Dalinai fiksuota palūkanų dalis priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės.

Finansinės priemonės „Startuok“ paskolos gali būti garantuotos Europos garantijų fondo garantija.

Paskolos sutartis gali būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d

Jeigu Jums aktualu, kreipkites: info@esparamoscentras.lt.

Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

 

Įmonės, ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, kurie neturi lėšų įgyvendinti investicinį projektą, gali visą arba didesnę dalį projekto įgyvendinti skolintomis lėšomis, kaip tai numatyta konkrečios priemonės taisyklėse.

Europos Sąjungos paramos centras bendradarbiauja su šiais kreditavimo paslaugų teikėjais, į kuriuos galima kreiptis dėl paskolos:

  • Bankai: AB SEB bankas; AB CITADELE bankas; AB LUMINOR; AB Šiaulių bankas; AB SWEDBANK, UAB Medicinos bankas.
  • Kredito unijos.

Rengiame verslo planus, investicinius projektus. Jei  verslo planas ar investicinis projektas užpildytas dalinai, galime parengti finansines dalis. Bendradarbiaujame su kredito įstaigomis, todėl stengsimės, kad parengtas verslo planas būtų kredituotas.

Call Now Button