Loading...
Finansavimas/paskolos2023-01-03T02:56:28+00:00

Padedame įmonėms gauti finansavimą ar pritraukti investuotoją iš įvairių  šaltinių: ES fondų, rizikos kapitalo fondų, privačių investuotojų, verslo angelų, bankų bei kitų šalies ir užsienio kredito įstaigų

Teikiame šias paslaugas:

• atliekame galimybių analizę gauti finansavimą ar paskolą bei identifikuojame tinkamiausią veiklos finansavimo šaltinį,

• surandame banką, kredito uniją ar kitą šaltinį,

• parengiame verslo planą/investicinį projektą pagal banko/kredito unijos/kito šaltinio rekomendacijas,

• atstovaujame klientą derantis dėl finansavimo ar paskolos sąlygų,

• padedame paruošti visus sandoriui reikalingus dokumentus.

Investiciniai ir verslo planai rengiami atsižvelgiant į įmonės pobūdį, veiklos mastą ir specifiką. Klientui pageidaujant, Europos Sąjungos  Paramos Centro specialistai gali įvertinti verslo rinkos vertę.

Turime sėkmingos finansavimo pritraukimo ir paskolų gavimo patirties verslo projektams (verslą pradėti, verslą plėsti, apyvartinėms lėšoms finansuoti) dirbant su potencialiais investuotojais ir kredito įstaigomis.

Kviečiame konsultuotis visais paskolos gavimo ir kitais verslo finansavimo klausimais.

Lengvatinės paskolos palankiomis palūkanų normomis yra skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, dažniausiai pirmuose plėtros etapuose. UAB „Medicinos bankas“ bendradarbiaudamas su INVEGA (valstybės įsteigta finansų įstaiga) šios priemonės pagalba siekia pagerinti galimybes SVV įmonėms gauti finansavimą.

 • Paskola gali būti išduodama investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.
 • Paskolos suma – iki 600 000 Eur. Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą.
 • Galimas paskolos grąžinimo laikotarpis – iki 120 mėn.

Kodėl verta?

 • Maksimalios paskolos palūkanos: 3 mėn. EURIBOR + 0,1% + iki 3 % marža, kurias iki 95 proc. 36 mėnesių laikotarpiu kompensuoja INVEGA.
 • Galima INVEGOS garantija iki 80 proc. paskolos sumos.

Jeigu Jums aktualu kreipkites: info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

 

 

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą, ketinantys pradėti verslą ar veikiantys iki 1 metų nuo įmonės įregistravimo datos.

Paskolos yra skirtos investicijoms ir / arba apyvartinėms lėšoms papildyti.

 Paskolos dydis: 25 000 eurų vienam paskolos gavėjui.

Paskolos teikimo laikotarpis: ne ilgesnis kaip 120 mėn.

Finansavimas neteikiamas – infrastruktūrai, žemei ir nekilnojamajam turtui įsigyti.

 • Paskolai taikoma 3 proc. fiksuota palūkanų marža + 3 mėnesių EURIBOR.
 • Investicinės paskolos atveju INVEGA kompensuoja palūkanas iki 95 proc. 36 mėnesių laikotarpiu.
 • Galima INVEGOS garantija iki 80 proc. paskolos sumos.

Norėdamas gauti bet kokią paskolą kredito unijoje, fizinis asmuo turi tapti kredito unijos nariu, o juridinis asmuo asocijuotu kredito unijos nariu.

Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

 Jeigu Jums aktualuk reipkites: info@esparamoscentras.lt.

 Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

Galimi pareiškėjai: SVV subjektai:

 • kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
  arba
 • kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus.

Paskolos dydis:

Investicijų finansavimo atveju: iki 3 000 000 Eur; terminas: iki 120 mėn.

Paskola apyvartinėms lėšoms papildyti: iki 200 000 Eur; terminas: iki 36 mėn.

Paskolos palūkanos yra dalinai fiksuotos. Dalinai fiksuota palūkanų dalis priklauso nuo paskolos gavėjo ir jo įgyvendinamo projekto rizikingumo, paskolos užtikrinimo priemonių dydžio ir paskolos trukmės.

Finansinės priemonės „Startuok“ paskolos gali būti garantuotos Europos garantijų fondo garantija.

 • Maksimali garantijos suma: 800 000 Eur.
 • Garantijos intensyvumas:  iki  70%.

Paskolos sutartis gali būti pasirašyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d

Jeigu Jums aktualu kreipkites: info@esparamoscentras.lt

Mūsų ekspertai įvertinę jūsų galimybes gauti lengvatinę paskolą parengs verslo planą ir kitus reikalingus dokumentus paskolai gauti.

 

Rengiame verslo planus, investicinius projektus.

Jei  verslo planas ar investicinis projektas užpildytas dalinai, galime parengti finansines dalis.

Bendradarbiaujame su kredito įstaigomis, todėl stengsimės, kad parengtas verslo planas būtų kredituotas.

Call Now Button