Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

2023-03-25

Parama sporto projektams

2023-04-20T04:26:46+00:00

2023 03 27 – 2023 04 24 galima teikti paraiškas sporto projektų finansavimui gauti. 2023 m. kvietimas skirtas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, t. y. projektams vykdomiems ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys. Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2023 m. [...]

Parama sporto projektams2023-04-20T04:26:46+00:00
2022-10-11

Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams

2022-10-11T06:28:38+00:00

2022 10 10 – 2022 11 08 galima teikti paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimui gauti. Paramos intensyvumas: parama projektui sudaro 65 proc. projekto vertės. Paramos dydis vienai darbo vietai: 22 630 eurų. Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijos steigiamoje darbo vietoje [...]

Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams2022-10-11T06:28:38+00:00
2022-08-08

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį

2022-08-10T07:32:41+00:00

Rugpjūčio 3 d. EK patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuvai. Investicijoms bus skirta 7 mlrd. 449 tūkst. Eur. iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „Europos socialinio fondo +“. Inovacijoms ir žaliajai transformacijai bus skirta 47 proc. programos lėšų. Žmogiškojo kapitalo stiprinimui – 30 proc. programos lėšų, kas leis užtikrinti aukštus užimtumo [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį2022-08-10T07:32:41+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2022-02-24

22 651,90 Eur parama darbo vietos steigimo subsidijavimui

2022-02-24T02:02:38+00:00

2022 02 21  -  2022 03 21 galima teikti paraiškas darbo vietų steigimo subsidijavimui  Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos: įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia; remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo [...]

22 651,90 Eur parama darbo vietos steigimo subsidijavimui2022-02-24T02:02:38+00:00
2021-12-28

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

2022-01-24T07:27:44+00:00

Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi. Paramos dydis:  iki 450 000 Eur. Projekto intensyvumas: iki 90 proc. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų [...]

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų2022-01-24T07:27:44+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-07-27

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.

2021-07-27T08:14:41+00:00

2021 07 26 d Europos Komisija patvirtino „Naujos kartos Lietuva“ planą. Patvirtinus „Naujos kartos Lietuva“ planą, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje Lietuvą turėtų pasiekti 13 proc. arba 289 mln. Eur. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. Eur, kurie šalį pasieks etapais, įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su EK suderintus [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.2021-07-27T08:14:41+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-03-25

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui

2021-04-08T10:44:27+00:00

Nuo 2021 04 08 iki 2021 05 07 d. galima darbdaviams teikti paraiškas Užimtumo tarnybai pagal paramos priemonę – “Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas”. Ši priemonė ypač svarbi neįgaliesiems, nes naujos darbo vietos steigiamos išskirtinai jiems. Parama bus skiriama steigti darbo vietas: bedarbiams su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas darbo [...]

Iki 200 000 eurų parama darbo vietų steigimo subsidijavimui2021-04-08T10:44:27+00:00
2021-02-22

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2021-03-10T07:39:43+00:00

Užimtumo tarnyba nuo 2021 02 22 skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas. Paraiškas subsidijai gauti priimamos iki 2021 03 23 d. imtinai. VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti: skirtos [...]

Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 222021-03-10T07:39:43+00:00
2020-11-30

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020-12-01T15:17:04+00:00

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai: Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai. Paramos dydis projektui: 3000 - 450 000 eurų. Paramos [...]

Parama sporto projektui iki 450 000 eurų2020-12-01T15:17:04+00:00
Call Now Button