Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

2024-06-05

Parama verslo kūrimui

2024-06-05T12:42:55+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. Paraiškas dėl paramos verslui kurti galima teikti 2024 06 03 – 2024 07 02.  Parama verslui kurti teikiama žmonėms, kurie darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (-iams) steigia labai mažoje įmonėje: kurioje dirba mažiau nei 10 darbuotojų; įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; įmonės balanse [...]

Parama verslo kūrimui2024-06-05T12:42:55+00:00
2024-01-24

Parama nacionaliniams ir regioniniams sporto projektams

2024-01-24T07:51:28+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI 2024 01 23 – 2024 02 21 galima teikti paraiškas nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimui gauti. Šiam tikslui skirta 3 000 000 Eur. Valstybės biudžeto lėšų. Tikslas – skatinti vaikų ir bendruomenių fizinį aktyvumą Nacionalinis fizinio aktyvumo projektas turi būti vykdomas ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, [...]

Parama nacionaliniams ir regioniniams sporto projektams2024-01-24T07:51:28+00:00
2024-01-15

PARAMA SPORTO BAZIŲ PAGERINIMO PROJEKTAMS

2024-01-21T05:01:14+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2024 01 15 – 2024 03 01 galima teikti paraiškas paramai gauti sporto bazių pagerinimo projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys. Paramos dydis vienam projektui: Minimali skiriama suma – 100 000 Eur, Maksimali skiriama suma  –  500 000 Eur. Paramos intensyvumas: 75 proc. Pareiškėjai [...]

PARAMA SPORTO BAZIŲ PAGERINIMO PROJEKTAMS2024-01-21T05:01:14+00:00
2023-03-25

Parama sporto projektams

2023-04-20T04:26:46+00:00

2023 03 27 – 2023 04 24 galima teikti paraiškas sporto projektų finansavimui gauti. 2023 m. kvietimas skirtas nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams, t. y. projektams vykdomiems ne mažiau kaip 2 Lietuvos apskrityse, įtraukiant ne mažiau kaip 5 Lietuvos savivaldybes. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys. Numatoma projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė negu 2023 m. [...]

Parama sporto projektams2023-04-20T04:26:46+00:00
2022-10-11

Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams

2022-10-11T06:28:38+00:00

2022 10 10 – 2022 11 08 galima teikti paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimui gauti. Paramos intensyvumas: parama projektui sudaro 65 proc. projekto vertės. Paramos dydis vienai darbo vietai: 22 630 eurų. Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 eurų. Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijos steigiamoje darbo vietoje [...]

Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams2022-10-11T06:28:38+00:00
2022-08-08

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį

2022-08-10T07:32:41+00:00

Rugpjūčio 3 d. EK patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuvai. Investicijoms bus skirta 7 mlrd. 449 tūkst. Eur. iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „Europos socialinio fondo +“. Inovacijoms ir žaliajai transformacijai bus skirta 47 proc. programos lėšų. Žmogiškojo kapitalo stiprinimui – 30 proc. programos lėšų, kas leis užtikrinti aukštus užimtumo [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį2022-08-10T07:32:41+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2022-02-24

22 651,90 Eur parama darbo vietos steigimo subsidijavimui

2022-02-24T02:02:38+00:00

2022 02 21  -  2022 03 21 galima teikti paraiškas darbo vietų steigimo subsidijavimui  Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos: įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia; remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo [...]

22 651,90 Eur parama darbo vietos steigimo subsidijavimui2022-02-24T02:02:38+00:00
2021-12-28

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

2022-01-24T07:27:44+00:00

Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi. Paramos dydis:  iki 450 000 Eur. Projekto intensyvumas: iki 90 proc. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų [...]

Parama sporto projektams iki 450 000 eurų2022-01-24T07:27:44+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
2021-07-27

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.

2021-07-27T08:14:41+00:00

2021 07 26 d Europos Komisija patvirtino „Naujos kartos Lietuva“ planą. Patvirtinus „Naujos kartos Lietuva“ planą, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje Lietuvą turėtų pasiekti 13 proc. arba 289 mln. Eur. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. Eur, kurie šalį pasieks etapais, įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su EK suderintus [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.2021-07-27T08:14:41+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
Call Now Button