MTEPI PROJEKTAI

2024-07-10

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

2024-07-11T15:33:22+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2024 rugsėjo mėn. bus galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Remiama veikla: inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. [...]

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur2024-07-11T15:33:22+00:00
2024-07-01

InoStartas

2024-07-02T16:22:39+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO. PASLAUGŲ. Kvietimas teikti paraiškas liepos mėn. Kvietimo tikslas: investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (APV) produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) Galimi pareiškėjai: MVĮ, didelės [...]

InoStartas2024-07-02T16:22:39+00:00
2024-03-10

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas

2024-03-17T03:53:25+00:00

2024 03 05 – 2024 04 05 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas”. Priemonės tikslas: skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje. Finansuojamos veiklos. Inovacinės veiklos, skirtos produktų, sukurtų vykdant MTEPI veiklas, pateikimui [...]

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas2024-03-17T03:53:25+00:00
2023-12-02

EUROSTARS 3 – (6 KVIETIMAS) programos kvietimas teikti paraiškas

2024-02-07T13:31:14+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS 2024 01 12 – 2024 03 14 galima teikti MVĮ ir didelėms įmonėms paraiškas finansavimui gauti inovaciniams projektams pagal paramos priemonę Eurostars 3 (6 kvietimas). EUROSTARS 3 (6 kvietimas) yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami [...]

EUROSTARS 3 – (6 KVIETIMAS) programos kvietimas teikti paraiškas2024-02-07T13:31:14+00:00
2023-08-29

Parama MTEP projektams, galimybių studijoms dalyvavimui „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti

2023-08-29T11:13:51+00:00

2023 08 24 – 2026 04 30 d galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti (viešasis ir privatus sektorius). Projektų įgyvendinimo trukmė  Numatytų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė [...]

Parama MTEP projektams, galimybių studijoms dalyvavimui „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti2023-08-29T11:13:51+00:00
2023-07-11

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“

2023-10-26T12:03:04+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę "INOPAŽANGA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ),  veikiančios Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus [...]

Kvietimas pagal ES paramos priemonę „INOPAŽANGA“2023-10-26T12:03:04+00:00
2023-07-10

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“

2023-10-26T12:03:42+00:00

KREIPKITES DEL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 07 12 - 2023 11 13 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės,  veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra [...]

Kvietimas pagal paramos priemonę „INOBRANDA“2023-10-26T12:03:42+00:00
2023-06-12

Eurostars-5 programos kvietimas teikti paraiškas

2023-09-04T06:19:56+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2023 07 14  – 2023 09 14. EUROSTARS-5 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius galima [...]

Eurostars-5 programos kvietimas teikti paraiškas2023-09-04T06:19:56+00:00
2022-12-27

EUROSTARS-4 programos parama tarptautiniams MTEP projektams

2023-01-13T09:34:36+00:00

Kvietimas teikti paraiškas tarptautiniams projektams: 2023 02 10  – 2023 04 13. EUROSTARS4 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos; įmonės (mažos, vidutinės, didelės); tyrimo institutai. Partnerius [...]

EUROSTARS-4 programos parama tarptautiniams MTEP projektams2023-01-13T09:34:36+00:00
2022-12-24

Paskelbtas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams ,,Inostartas“

2023-01-13T10:10:01+00:00

2022 12 23 – 2023 03 31 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pradedantiesiems inovatoriams pagal paramos priemonę „Inostartas“. Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą. Projekto partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė [...]

Paskelbtas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams ,,Inostartas“2023-01-13T10:10:01+00:00
2022-08-08

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį

2022-08-10T07:32:41+00:00

Rugpjūčio 3 d. EK patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuvai. Investicijoms bus skirta 7 mlrd. 449 tūkst. Eur. iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „Europos socialinio fondo +“. Inovacijoms ir žaliajai transformacijai bus skirta 47 proc. programos lėšų. Žmogiškojo kapitalo stiprinimui – 30 proc. programos lėšų, kas leis užtikrinti aukštus užimtumo [...]

ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį2022-08-10T07:32:41+00:00
2022-05-24

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS

2022-06-08T10:08:31+00:00

“Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.)”, įskaitant Industry 4.0 Lab“ veiklos „Skaitmeninių (tvarių, žiedinę ekonomiką skatinančių) technologijų didinančių pramonės įmonių efektyvumą diegimas bei didelę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimas“  pagal mažųjų skaitmeninių technologijų schemą. ES paramos priemonė [...]

PRAMONĖS PERORIENTAVIMAS DIEGIANT SKAITMENINES TECHNOLOGIJAS2022-06-08T10:08:31+00:00
Call Now Button