Loading...
Apskaitos paslaugos2022-01-08T18:18:01+00:00

Teikiame viešųjų pirkimų paslaugas

Mūsų ekspertai sukaupę didelę patirtį ES paramos administravime teikia kokybiškas paslaugas viešųjų pirkimų srityje.
Jungtinės veiklos sutarties pagrindu dalyvaujame viešųjų pirkimų procedūrose kartu su klientais, taip prisiimdami ir visą sutarties neįvykdymo riziką. Valdome visą dalyvavimo viešajame pirkime procesą nuo pirkimo dokumentų analizės iki sutarties pasirašymo, o pasirašius sutartį – atliekame sutarčių vykdymo proceso kontrolę, kad klientas būtų užtikrintas tinkamu sutarties įvykdymu.

Teikiame konsultacijas perkančiosioms organizacijoms ir verslo subjektams viešųjų pirkimų klausimais.

Pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų rengimas, pirkimo dokumentų projektų įvertinimas.

Teikiame pagalbą perkančiosioms organizacijoms rengiant pirkimo dokumentus.

Teikiame pagalbą bendraujant bei susirašynėjant su perkančiąja organizacija.

Pagalba perkančiosioms organizacijoms bendraujant su tiekėjais, atsakymų į pretenzijas ir prašymus rengimas, perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais.

Call Now Button