PARAMA APLINKOSAUGAI

2023-09-22

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

2023-09-25T04:03:02+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 09 20 – 2024 09 19 (arba kol pakaks kvietimui skirtų lėšų) galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” Paramos dydis: iki 200 000 Eur Galimi pareiškėjai: ♦ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri: ♦ nevykdo [...]

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse2023-09-25T04:03:02+00:00
2022-11-18

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

2022-11-18T10:50:19+00:00

2022 11 18 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ - Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš saulės šviesos. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Pareiškėjas iki Projekto įgyvendinimo plano (toliau PĮP) pateikimo [...]

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei2022-11-18T10:50:19+00:00
2022-09-02

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022-09-06T18:18:42+00:00

2022 09 02 - 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje [...]

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.2022-09-06T18:18:42+00:00
2022-08-09

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui

2022-08-10T15:55:42+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2022 08 01 - 2023 07 31 verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“.  Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių [...]

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui2022-08-10T15:55:42+00:00
2022-07-15

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams

2022-08-08T12:22:13+00:00

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas atliekų prevencijos projektams finansuoti. Parama skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Galimi pareiškėjai: kavinės, restoranai, viešbučiai. Paramos dydis: iki 300 000 Eur. Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kvietimo [...]

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams2022-08-08T12:22:13+00:00
2022-06-02

LIFE programa: paskelbti 2022 m. kvietmai teikti paraiškas

2022-06-07T07:41:34+00:00

LIFE programa skirta aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams. 2022 m. kvietimams iš viso skirta 598 mln. Eur. Finansuojami projektai bus iš šių sričių: - Gamta ir biologinė įvairovė; - Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė ; - Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas; - Perėjimas prie švarios energijos. Galimi pareiškėjai: LIFE paraiškas [...]

LIFE programa: paskelbti 2022 m. kvietmai teikti paraiškas2022-06-07T07:41:34+00:00
2022-04-22

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022-05-04T05:08:21+00:00

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis. Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur. Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. [...]

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.2022-05-04T05:08:21+00:00
2022-04-05

40 mln. Eur. ES parama švaresnėms gamybos technologijoms

2022-04-05T02:55:22+00:00

2022 m. pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 mln. eurų ES Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose. Šių ES paramos priemonių tikslas, kad pramonė galėtų padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei sparčiau pereiti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo. Šios investicijos aktualios ne tik dėl klimato kaitos, bet ir [...]

40 mln. Eur. ES parama švaresnėms gamybos technologijoms2022-04-05T02:55:22+00:00
2022-03-14

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022-04-05T02:59:03+00:00

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje. Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis: inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą; švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti [...]

ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui2022-04-05T02:59:03+00:00
2021-11-16

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų

2021-11-16T22:48:29+00:00

EP ir ES Taryba susitarė dėl 170,6 mlrd. eurų vertės 2022 m. ES biudžeto. Tai antrasis 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos metinis biudžetas. 2022 m. bus užtikrinamas pakankamas finansavimas Lietuvos strategiškai svarbioms tradicinėms politikos sritims: sanglaudai ir žemės ūkiui. Taip pat numatyta ES parama tokiai aktualiai Lietuvos sričiai kaip migracija bei sienų apsauga. 2022 [...]

2022 m. ES PARAMA LietuvaI sudarys 2,43 mlrd. eurų2021-11-16T22:48:29+00:00
2021-10-08

Eksperimentinė plėtra ir / ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui

2021-12-15T13:56:25+00:00

2021-10-08 – 2022-02-08 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Eksperimentinė plėtra ir (ar) inovatyvūs projektai, skirti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui” Tinkami pareiškėjai: finansavimas pagal priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje paramos mokėjimo metu įsisteigusiems ar įregistravimo vietą turintiems juridiniams asmenims. Pareiškėjas turi būti [...]

Eksperimentinė plėtra ir / ar inovatyvūs projektai, skirti ŠESD kiekio mažinimui2021-12-15T13:56:25+00:00
2021-08-05

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.

2021-08-05T07:53:29+00:00

2021 – 2027 m. Lietuvai numatytas finansavimas: Iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF, 3 464 mlrd. eurų), Iš Europos socialinio fondo plius (ESF+, 1 136 mlrd. eurų), Iš Sanglaudos fondo (SaF, 1 418 mlrd. eurų), Iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF, 273 mln. eurų), Iš Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF, 58 mln. eurų). [...]

ES PARAMA LIETUVAI 2021 – 2027 M.2021-08-05T07:53:29+00:00
Call Now Button