PARAMA APLINKOSAUGAI

2024-03-09

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje

2024-03-12T12:38:37+00:00

2024 03 06 – 2024 09 02 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje”. Finansuojamos projekto veiklos: taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas skatinimas. Projekte įsigyjamos netaršios transporto priemonės turi būti varomos tik biodegalais (biometano dujomis). Tikslinės grupės: juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą šalies viduje senomis, taršiomis ir [...]

Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje2024-03-12T12:38:37+00:00
2024-01-01

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą

2024-02-22T02:30:56+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 12 28 – 2024 03 31 galima teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą” Finansuojamos projektų veiklos: aplinkai palankių produktų arba technologijų prototipų kūrimas ir diegimas (projekto metu vykdant nuo 6 iki 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros [...]

Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą2024-02-22T02:30:56+00:00
2023-12-18

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse

2024-01-17T09:57:17+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ FINANSAVIMUI GAUTI. 2023 12 18 - 2024 04 16 d. galima  teikti paraiškas pagal paramos priemonę "Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse" Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Galimi pareiškėjai: labia mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės. Pareiškėjas yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti [...]

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse2024-01-17T09:57:17+00:00
2023-09-22

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse

2023-09-25T04:03:02+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 09 20 – 2024 09 19 (arba kol pakaks kvietimui skirtų lėšų) galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse” Paramos dydis: iki 200 000 Eur Galimi pareiškėjai: ♦ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo – vidutinė arba didelė įmonė, kuri: ♦ nevykdo [...]

Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse2023-09-25T04:03:02+00:00
2023-08-31

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur

2024-03-01T00:28:31+00:00

KREIPKITES DĖL PARAIŠKOS RENGIMO PASLAUGŲ. 2023 08 31 - 2024 05 15 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ Kvietimo tikslas – skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose Sumaniosios specializacijos srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Remiama veikla: inovatyvių aplinkai [...]

Žaliasis eksperimentas – parama pramonės MVĮ iki 500 000 Eur2024-03-01T00:28:31+00:00
2022-11-18

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei

2022-11-18T10:50:19+00:00

2022 11 18 - 2023 02 28 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE“ - Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau AEI) tai ištekliai, generuojami iš saulės šviesos. Galimi pareiškėjai – pramonės įmonė (labai maža, maža, vidutinė, didelė). Pareiškėjas iki Projekto įgyvendinimo plano (toliau PĮP) pateikimo [...]

ES parama. Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei2022-11-18T10:50:19+00:00
2022-09-02

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.

2022-09-06T18:18:42+00:00

2022 09 02 - 2022 10 14  gali teikti paraiškas įmonės, nukentėjusios dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje [...]

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Investicijos žaliajai transformacijai – 90 mln. eurų.2022-09-06T18:18:42+00:00
2022-08-09

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui

2022-08-10T15:55:42+00:00

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2022 08 01 - 2023 07 31 verslo įmonėms paramai gauti diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas  pagal paramos priemonę: „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“.  Paraiškos priimamos nuo 2022 08 01, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių [...]

Parama juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimui2022-08-10T15:55:42+00:00
2022-07-15

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams

2022-08-08T12:22:13+00:00

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas atliekų prevencijos projektams finansuoti. Parama skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d. Galimi pareiškėjai: kavinės, restoranai, viešbučiai. Paramos dydis: iki 300 000 Eur. Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kvietimo [...]

Parama iki 300 000 Eur. kavinių, restoranų, viešbučių maisto atliekų prevencijos projektams2022-08-08T12:22:13+00:00
2022-06-02

LIFE programa: paskelbti 2022 m. kvietmai teikti paraiškas

2022-06-07T07:41:34+00:00

LIFE programa skirta aplinkai, gamtos išsaugojimui, klimato veiksmams ir švariosios energetikos iššūkių sprendimams. 2022 m. kvietimams iš viso skirta 598 mln. Eur. Finansuojami projektai bus iš šių sričių: - Gamta ir biologinė įvairovė; - Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė ; - Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas; - Perėjimas prie švarios energijos. Galimi pareiškėjai: LIFE paraiškas [...]

LIFE programa: paskelbti 2022 m. kvietmai teikti paraiškas2022-06-07T07:41:34+00:00
2022-04-22

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022-05-04T05:08:21+00:00

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis. Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur. Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. [...]

2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.2022-05-04T05:08:21+00:00
2022-04-05

40 mln. Eur. ES parama švaresnėms gamybos technologijoms

2022-04-05T02:55:22+00:00

2022 m. pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 mln. eurų ES Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose. Šių ES paramos priemonių tikslas, kad pramonė galėtų padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei sparčiau pereiti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo. Šios investicijos aktualios ne tik dėl klimato kaitos, bet ir [...]

40 mln. Eur. ES parama švaresnėms gamybos technologijoms2022-04-05T02:55:22+00:00
Call Now Button