4 000 000 eurų parama vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektams

9 birželio, 2020

2020 06 15 – 2020 07 17 galima teikti paraiškas Vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektų finansavimui gauti. Projektams, susijusiems su gyventojų būstų prijungimu prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų daugiau kaip du tūkst. gyventojų turinčiose gyvenvietėse, numatyta skirti 1 mln. eurų. Subsidijos dydis:  vienam projektui iki 200 tūkst. eurų. Didžiausia subsidijos suma vienam būstui prijungti– 2,1 tūkst. eurų. Galimi pareiškėjai: viešieji vandens tiekėjai arba savivaldybės institucijos. Projekto intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
2020 08 03 – 2020 09 04 bus galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti projektams, skirtiems nustatyti naftos perdirbimo, naftos produktų saugojimo ir paskirstymo veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo vietas ir mažinti jų išsiskyrimą. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus mūsų šalies teritorijoje. Subsidijos dydis:  vienam projektui iki 200 tūkst. eurų. Projekto intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
2020 08 10 – 2020 09 11 bus galima teikti paraiškas negrąžinamai subsidijai gauti projektams, susijusiems su eksploatuojamų 1-50 MW šiluminės galios kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ar modernizavimu. Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus mūsų šalies teritorijoje. Subsidijos dydis:  vienam projektui iki 200 tūkst. eurų. Projekto intensyvumas: iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

2020-06-09T14:38:42+00:00
Call Now Button