Loading...
Apskaitos paslaugos2019-09-25T14:34:36+00:00

Teikiame apskaitos paslaugas AB, UAB, MB, IĮ, VšĮ, Labdaros ir paramos organizacijoms, dirbantiems pagal verslo liudijimus

Teikiame apskaitos paslaugas nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo. Dirbame tiek pagal  VAS/TFAS, tiek pagal VSAFAS reikalavimus. Rengiame mėnesio, ketvirčio arba kito pasirinkto laikotarpio finansines ir valdymo ataskaitas.

Teikiame įmonių finansų valdymo paslaugas:

• Konsultacijos dėl veiklos finansavimo.

• Pinigų srautų valdymas.

• Biudžetavimo paslaugos.

• Įmonės finansinės padėties įvertinimas.

Teikiame konsultacijas apskaitos, mokesčių klausimais.

Konsultacijas teikiame neseniai įsikūrusioms, nedidelėms ar vidutinėms įmonėms verslo plėtrai ar apyvartinėms lėšoms papildyti:

 • dėl verslo finansavimo šaltinių;
 • verslo sektorių ir sričių rėmimo;
 • dėl alternatyvių finansavimo šaltinių kaip faktoringas ar atsiskaitymo garantija.

Teikiame šias pinigų srautų valdymo paslaugas:

 • juridinio asmens finansinių srautų valdymo ir kontrolės proceso analizė;
 • įvertiname įmonės veiklos riziką, išanalizavę pagrindines ekonominės veiklos sritis;
 • parengiame optimalų piniginių srautų valdymo modelį.

Teikiame tiek trumpalaikio (iki vienerių metų), tiek ir ilgalaikio (3-5 metams) finansinio planavimo paslaugas

Atliekame įmonės finansinių rezultatų ir būklės tyrimus.  Galime atlikti tiek konkrečiam atvejui (ad-hoc) skirtą analizę, tiek pastoviai tam tikras įmonės veiklos finansinės analizės užduotis.

Galime atlikti:

 • Finansinių ataskaitų ir finansinių rodiklių analizę;
 • Veiklos sąnaudų ir pardavimų apimties analizę;
 • Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo naudojimo analizę;
 • Finansinės veiklos ir finansinės būklės analizę;
 • Darbo išteklių naudojimo analizę;
 • Pelno ir pelningumo analizę.
Call Now Button