Loading...
ES parama aplinkos sektoriui2020-09-16T05:14:43+00:00

Rengiame paraiškas, projektus, padedame rasti sprendimą jūsų aplinkosaugos projektui finansuoti.
Mūsų teikiamos paslaugos:
Pagalba gaunant paramą atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios įrangos įsirengimui (įmonėms ir fiziniams asmenims).
Pagalba gaunant paramą mažiau taršių energijos šaltinių diegimui (fiziniams asmenims).
Pagalba gaunant paramą pramonės įmonių technologijų ekologizavimui (mažiau taršių sprendimų diegimui).
Pagalba gaunant paramą pagal LIFE programą.
Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas.
Studijų rengimas įvairiems aplinkosauginiams projektams.
Visų tipų aplinkosauginių projektų administravimo paslaugų teikimas.
Pagalba rengiant ir vykdant projektuose numatytas viešųjų pirkimų procedūras.
  Dirbame su APVA, NMA, CPVA, LVPA, MITA ir kitų agentūrų paramos programomis.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

Reikalavimai fiziniams asmenims: nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų būtų namą arba sodų paskirties pastatą, kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas RC Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos; naujai pastatytiems, statomiems namams parama nėra skiriama.

Paramos dysis: kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra apskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos; parama atitinkamai mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas (eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą).

Katilo keitimo darbai privalo būti atlikti per 9 mėnesius nuo kvietimo pabaigos.

5 metus negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į katilą.

Reikalavimai fiziniams asmenims: nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų būtų namą arba sodų paskirties pastatą ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės; pastatai ir žemė turi būti įregistruoti RC Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumas nebūtinas);

Paramos dysis: 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas, kuris eliminuojamas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą.

 Saulės elektrinę privaloma įdiegti per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

5 metus negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę

2020 04 20 – 2020 05 19 individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų atnaujinimą. Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.).

Paramos dydis: maksimalus kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui iki 14 500 eurų.

Projektams finansuoti skirta 5 mln. eurų

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys – mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais. ES parama skirta: naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje; naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje, prie jau veikiančios biodujų jėgainės. Tinkamos finansuoti išlaidos: bioreaktorių įrengimas; įrenginių, skirtų biomasės transportavimui, apdorojimui ir tiekimui į bioreaktorių, įsigijimas; substrato apdorojimui ir degazuoto substrato tvarkymui skirtų įrenginių įsigijimas; biodujų valymo įrenginių įrengimas; biodujų ir (ar) biometano saugojimo įrenginių įsigijimas; kokybės matavimo ir užtikrinimo, apskaitos ir suslėgimo įrenginių įsigijimas; biometano užpildymo įrangos prie biodujų jėgainės įrengimas;  numatytų įrenginių montavimo darbai. Paramos intensyvumas: 45 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų kai remiama didelė įmonė; 55 proc. kai vidutinė įmonė; 65 proc. kai maža įmonė ar žemės ūkio veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo dydžio. Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui yra 4 mln. eurų.

Call Now Button