50 000 eurų ES parama projektui žvejybos įmonių konkurencingumo ir gyvybingumo didinimui.

4 birželio, 2020

2020 06 08 – 2020 08 07 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“. Paramos tikslas: žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Galimi pareiškėjai: įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkančios šios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus kriterijus; kooperatinės bendrovės.

Paramos dydis: iki 50 000 eurų vienam projektui.

2020-06-04T06:51:41+00:00
Call Now Button