Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas. Sporto rėmimo fondas.

Kita2020-07-03T15:52:35+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams, Savarankiško užimtumo rėmimui, Sporto rėmimo fondui.

Dėl paraiškų rengimo susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą:

♦  el. p. esparamoscentras@gmail.com

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Padedame įgyvendinti projektą, vykdome jo priežiūrą, bendradarbiaujame su šią paramos priemonę administruojančia institucija.

Galimi pareiškėjai.

Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Remiama veikla.

Naujų darbo vietų kūrimas.

Paramos dydis.

Iki 200 000 (iki 18 835,21 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Nuo 2020 08 03 galima teikti paraiškas 18 835 eurų subsidijai gauti kuriantiems savo verslą (darbo vietos įkūrimas sau).

Projekto intensyvumas: kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18835 eurų.

Galimi pareiškėjai: parama galite pasinaudoti jei esate bedarbis iki 29 m.; esate bedarbis, vyresnis kaip 45 m; esate darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis.

Valstybės subsidiją galima bus panaudoti reikalingai darbo įrangai, pvz automobiliui, statybos, gamybos įrengimams ir kt.

Kreipkites į mus ir mes padėsime parengti paraišką kuri gaus finansavimą.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. kovo 2 d. Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais: a) skatinama neįgaliųjų sporto plėtra; b) gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas; c) Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas; d) asmenys skatinami reguliariai sportuoti. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Minimali sporto projekto finansavimo suma – 8 000 eurų, maksimali – 450 000 eurų. Projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo sporto projekto sąmatos.

Call Now Button