Sporto rėmimo fondas. Vietinės užimtumo iniciatyvos. Savarankiško užimtumo rėmimas.

Kita2020-12-01T17:15:26+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Sporto rėmimo fondui, Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams, Savarankiško užimtumo rėmimui.

Įmonės darbuotojai parengs Jums kokybišką paraišką sporto projektų finansavimui. Dėl paramos galimybių rašykite –  info@esparamoscentras.lt ar skambinkite – 8 647 669 76.

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai:

  1. Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Paramos dydis projektui: 3000 – 450 000 eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

  1. Parama esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paramos dydis projektui:  8000 (minimali suma) – 450 000 (maksimali suma) eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Skelbiamo konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir / ar rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.
Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms

Esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos: https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/5-veikla-cpva/

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką sporto projektui – esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt   ar 8 647 669 76.

Rengiame paraiškas finansavimui gauti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektams. Padedame įgyvendinti projektą, vykdome jo priežiūrą, bendradarbiaujame su šią paramos priemonę administruojančia institucija.

Galimi pareiškėjai.

Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

Remiama veikla.

Naujų darbo vietų kūrimas.

Paramos dydis.

Iki 200 000 (iki 18 835,21 Eur vienai darbo vietai įkurti).

Daugiau žiūrėti: https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

Dėl paraiškų rengimo rašykite – info@esparamoscentras.lt ar skambinkite – 8 647 669 76.

Galimi pareiškėjai: kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau labai mažose įmonėse ir yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis; bedarbiai iki 29 metų.

Projekto intensyvumas: kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18 835 eurų. Valstybės subsidiją galima bus panaudoti reikalingai darbo įrangai, pvz automobiliui, statybos, gamybos įrengimams ir kt).

Dėl paraiškos rengimo susisiekite su mumis el.p. info@esparamoscentras.lt 

Call Now Button