EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Sporto rėmimo fondas

Kita2019-12-12T06:13:36+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti pagal atskiras programas iš EEE ir Norvegijos fondų, Sporto rėmimo fondo

Rengiame paraiškas pagal atskiras patvirtintas programas 2014-2021 m. laikotarpiui finansavimui gauti iš EEE ir Norvegijos fondų. Padedame įgyvendinti projektą, vykdome jo priežiūrą, bendradarbiaujame su projektą įgyvendinančia institucija.

Daugiau žiūrėti: https://eeagrants.org/Who-we-are

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto, skirto esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. kovo 2 d. Skelbiamo konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo. Prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais: a) skatinama neįgaliųjų sporto plėtra; b) gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas; c) Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas; d) asmenys skatinami reguliariai sportuoti. Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai. Minimali sporto projekto finansavimo suma – 8 000 eurų, maksimali – 450 000 eurų. Projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo sporto projekto sąmatos.

Call Now Button