2021 – 2027 m. Europos Sąjungos parama Lietuvai sudarys 6,4 mlrd. Eur.

2022.04.22

EK patvirtino pagrindinį 2021–2027 m. programavimo laikotarpio strateginį dokumentą – Partnerystės sutartį Lietuvai, pagal kurią ES parama Lietuvai sudaro beveik 6,4 mlrd. Eur. Lietuva papildomai prisidės 1,7 mlrd. Eur. nacionalinio kofinansavimo lėšomis.

Bendra ES parama Lietuvai 2021–2027 m. sudarys 8 mlrd. Eur.

Partnerystės sutartis apima 3 programas: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (7 770 mln. Eur), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa (87 mln. Eur) bei Materialinio nepritekliaus mažinimo programa (88 mln. Eur).

2021 – 2027 m. ES parama bus nukreipta į šias pagrindines sritis:

Žalesnė ekonomika. Numatoma ES parama investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą; į tvarų, darnų, saugų ir įvairiarūšį TEN-T nacionalinį, regiono ir vietos judumą; taršos mažinimą, bioįvairovės puoselėjimą ir išsaugojimą. Šiai sričiai bus skirta 2,1 mlrd. Eur. (33 proc. visos suplanuotos ES paramos)

Daugiau planuojama tyrimų ir inovacijų.  Numatoma ES parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms įmonėse, skaitmeninimui, didesniam konkurencingumui ir pažangiajai specializacijai. Šiai sričiai bus skirta 954 mln. Eur. suplanuotų ES lėšų.

Daugiau socialinės sanglaudos. Numatoma ES parama investicijoms į užimtumą, kokybišką švietimą ir mokymą, žaliuosius ir skaitmeninius įgūdžius, taip pat į aukštos kokybės sveikatos ir socialinės įtraukties paslaugas. Šiai sričiai skirta bus 1,8 mlrd. Eur. (29 proc, visos suplanuotos ES paramos).

Integruota teritorinė plėtra. ES parama investicijoms, kurių pagalba bus mažinami demografiniai iššūkiai ir teritoriniai skirtumai, bus įgyvendinamos integruotos teritorijų, miestų ir funkcinių zonų plėtros priemonės. Šiai sričiai bus skirta 962 mln. Eur. suplanuotų ES lėšų.

Daugiau žiūrėti ČIA.

Europos Sąjungos paramos centras yra pasirengęs konsultuoti savo klientus dėl 2021 – 2027 m. finansinio periodo paramos priemonių, ES paramos įsisavinimo klausimais.

2022-05-04T05:08:21+00:00
Call Now Button