22 651,90 Eur parama darbo vietos steigimo subsidijavimui

2022.02.24

2022 02 21  –  2022 03 21 galima teikti paraiškas darbo vietų steigimo subsidijavimui

 Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

  • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
  • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos)

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

  • nuosavų lėšų indėliui;
  • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
  • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
  • numatytam steigti darbo vietų skaičiui;
  • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
  • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
  • stacionarios darbo vietos steigimui.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų 22 651,90 Eur paramai gauti, rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022-02-24T02:02:38+00:00
Call Now Button