ES parama investicijoms į žemės ūkio valdas I kvietimas teikti paraiškas

2022.04.07

2022-03-01 – 2022-04-29 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į žemės ūkio valdas.

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą; juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Remiami žemės ūkio sektoriai: pieninė galvijininkystė; mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę; kiaulininkystė; paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą; sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.

Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Paramos dydis: iki 300 000 eurų projektui.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/  investicijoms į žemės ūkio valdas paramai gauti rašykite:                                                   

                                                                              info@esparamoscentras.lt

2022-04-13T14:17:49+00:00
Call Now Button