Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Kvietimas teikti paraiškas

2022.04.12

2022 08 01 – 2022 09 30 vėl gali teikti paraiškas ūkininkai pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius tuo pačiu didinti pajamas iš žemės ūkio veiklos.

Paraiškas gali teikti ūkininkai, ketinantys investuoti tik į specializuotą žemės ūkio sektorių. Parama mėsinės gyvulininkystės ir augalininkystės sektoriams nenumatyta.

Remiama veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą;

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams

  • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi nepertraukiamai užsiimti žemės ūkio veikla ir gauti iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
  • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

  • pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose negali viršyti 1,5 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;

Intensyvumas: finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Atskirais atvejais, intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/  – investicijoms į žemės ūkio valdas paramai gauti rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022-08-10T07:36:24+00:00
Call Now Button