Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 40 000 Eur

2022.06.21

Iki 2022 07 29 galima teikti paraiškas paramai gauti jauniesiems ūkininkams.

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai: parama skiriama ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus ūkininkams, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.

Kas gali pretenduoti į paramą
Į paramą gali pretenduoti jaunieji ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, taip pat prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimu, perdirbimu bei tiekimu rinkai bei atstovaujantys šiems sektoriams:
 • gyvulininkystės;
 • sodininkystės;
 • daržininkystės;
 • uogininkystės;
 • augalininkystės.

Paramos dydis: 40 000 Eur

Paramos suma vienam paramos gavėjui gali siekti 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Parama mokama 2 dalinėmis išmokomis – 80 proc. paramos sumos sudaranti pirmoji išmokos dalis mokama po sprendimo skirti paramą. Likusioji 20 proc. paramos sumos išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano įgyvendinimo.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis laikomos išlaidos, kurios yra būtinos, naudojamos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi:

 • nauja ir naudota žemės ūkio technika, traktoriai;
 • įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, transporto priemonės;
 • ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos;
 • naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos;
 • infrastruktūra ūkininko valdoje;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas;
 • konsultavimo paslaugos (pvz. verslo plano, paraiškos parengimo paslaugos).

Paramos gavimui būtina parengti verslo planą ir paraišką.

Mūsų darbai dėl Jūsų sėkmės:

Garantuojame, kad mūsų parengta paraiška atitiks Agentūros vertinimo kriterijus ir dėsime pastangas, kad jūs gautumėte finansavimą.

Po paramos Jums skyrimo padėsime įgyvendiniti Jūsų projektą. Mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas būtų įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus. Padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

Jeigu Jums aktualu, dėl verslo plano ir paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/   – Jaunųjų ūkininkų paramai gauti – rašykite: info@esparamoscentras.lt

2022-06-22T07:20:54+00:00
Call Now Button