Parama sporto projektams iki 450 000 eurų

2021.12.28

Sporto rėmimo fondo kvietimas  skirtas esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paraiškas galima teikti iki 2022 m. kovo 1 d.

Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys; partneriai galimi.

Paramos dydis:  iki 450 000 Eur.

Projekto intensyvumas: iki 90 proc. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

Įgyvendinimo laikotarpis: iki 4 metų.

Remiamos veiklos:

• Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.
• Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas
• Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas

Tinkamos finansuoti išlaidos:

– esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams (išskyrus naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai);

– žemės sklypo statybos darbams, kurie būtini esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių statybos darbams atlikti;

– privalomoms inžinerinėms paslaugoms ar su inžinerinėmis veiklomis susijusiam darbo užmokesčiui ( techninei priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt. inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos);

– būtinai įrangai, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą pagal paskirtį;

– mažajai architektūrai (lauko suoliukai, šiukšlių dėžės);

– baldams, kurie būtini sporto paskirties pastatams arba sporto paskirties inžineriniams statiniams funkcionuoti (pvz., persirengimo kambario spintelės, suoliukai ir pan.);

– projekto viešinimo išlaidos.

♦ 2020 – 2021 m. Europos Sąjungos Paramos Centro darbuotojai savo klientų sporto projektams padėjo pritraukti 1 978 543 eurų finansavimą.

Mūsų  ekspertai jau yra susipažinę su visais reikalavimais ir nekantrauja padėti Jums įgyvendinant Jūsų idėją!

Dėl paraiškų rengimo paslaugųhttps://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mūsų profesionalais ekspertais ir mes  padėsime parengti kokybišką paraišką finansavimui gauti Jūsų sporto projektui.

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt

2022-01-24T07:27:44+00:00
Call Now Button