Parama sporto projektui iki 450 000 eurų

2020.11.30

Sporto rėmimo fondas 2020 12 01 paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto projektams finansuoti. Planuojami du kvietimai:

  1. Parama fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Paramos dydis projektui: 3000 – 450 000 eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

  1. Parama esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Paramos dydis projektui:  8000 (minimali suma) – 450 000 (maksimali suma) eurų. Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.  Sporto paramos projektų įgyvendinimo laikotarpis: ne ilgesnis nei 4 metai. Galimi pareiškėjai: juridinis asmuo; juridinių asmenų grupė (partneriai).

Skelbiamo konkurso tikslas: atrinkti ir finansuoti sporto projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant ir / ar rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą.
Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms

Esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Įgyvendinimo laikotarpis

Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 4 metai.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Daugiau informacijos: https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/5-veikla-cpva/

Dėl paraiškų rengimo – https://www.esparamoscentras.lt/es-investicijos/ susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime parengti kokybišką paraišką sporto projektui – esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui:

♦  el. p. info@esparamoscentras.lt  – atsakome / susisiekiame valandos bėgyje ar 8 647 669 76.

2020-12-01T15:17:04+00:00
Call Now Button