Parama sportui: iki 450 000 Eur vienam projektui

2023.01.02

2023 sausio mėn planuojami kvietimai teikti paraiškas paramai gauti sporto projektams.

Kaip ir kiekvienais metais numatomi du kvietimai.

  1. Pirmas kvietimas paramai gauti skirtas: fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą; sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui; sporto renginių organizavimui; asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Paramos dydis: iki 450 000 eurų vienam sporto projektui.

Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas 2023 sausio mėn.

  1. Antras kvietimas paramai gauti skirtas sporto bazėms: esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys.

Paramos dydis: iki 450 000 eurų vienam sporto projektui.

Paramos intensyvumas: iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas 2023 sausio mėn.

 

Jeigu jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų paramai gauti sporto projektams rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2023-01-03T04:53:17+00:00
Call Now Button