Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai, plėtrai

2022.05.12

2022 06 01 – 2022 06 30 galima teikti paraiškas pagal paramos priemonę “Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

Remiama veikla:

 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara.
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų (viešojo maitinimo atliekos; nužudyti vienadieniai viščiukai; kailiai ir odos; paskerstų gyvulių dalys; žuvis ir jos produktai; kiaušiniai ir jų produktai; gyvūninės kilmės maisto produktai; žaliavinis pienas) perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Galimi pareiškėjai:

 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir perdirbantys dalį valdoje užaugintos produkcijos bei planuojantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros veikla.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto išlaidos;
 • naujų įrenginių pirkimo arba išperkamosios, finansinės nuomos išlaidos;
 • specialios kompiuterinės ir programinės įrangos išlaidos;
 • bendrosios išlaidos.

Paramos intensyvumas: 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos dydis projektui: iki 1 000 000 eurų.

Jeigu Jums aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/   – rašykite: info@esparamoscentras.lt

 

2022-05-14T11:24:34+00:00
Call Now Button