Loading...
ES parama žemės ūkio plėtrai2020-01-10T15:11:52+00:00

Rengiame paraiškas finansavimui gauti žemės ūkio plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimui paraiškos priimamos 2020 01 02 – 2020 02 28. Paramos priemonė skirta atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas. Remiama veikla: krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai; šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai; nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai. Paramos gali kreiptis: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus. Paramos dydis: didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 eurų. Į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo ir importo pridėtinės vertės mokestis. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Call Now Button