40 mln. Eur. ES parama švaresnėms gamybos technologijoms

2022.04.05

2022 m. pramonės įmonėms bus paskirstyta 40 mln. eurų ES Modernizavimo fondo lėšų  investiciniams projektams, orientuotiems į atsinaujinančius energijos šaltinius bei gamybos technologijas, padedančias efektyviau naudoti energiją pramoniniuose procesuose.

Šių ES paramos priemonių tikslas, kad pramonė galėtų padidinti energijos vartojimo efektyvumą bei sparčiau pereiti prie atsinaujinančių išteklių naudojimo. Šios investicijos aktualios ne tik dėl klimato kaitos, bet ir dėl šiandieninės situacijos.

Parama bus skirta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančioms pramonės įmonėms. Energijos vartojimo efektyvumą didinančioms gamybos technologijoms diegti 2022 m. numatoma paskirstyti 30 mln. Eur. Maksimalus subsidijos dydis – 10 mln. Eur. Planuojama finansuoti iki  30 proc. išlaidų didelėms pramonės įmonėms,  o vidutinio dydžio  įmonėms – iki 40 proc.  išlaidų.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui didinti 2022 m. bus paskirstyta 10 mln. eurų. Maksimalus subsidijos dydis – 2,5 mln. Eur. Planuojama  finansuoti iki 45 proc. išlaidų didelėms ir vidutinio dydžio įmonėms.

Šios investicijos prisidės prie neigiamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai mažinimo ir užtikrins tęstinį aplinkos apsaugos efektą.

ES Modernizavimo fondą sudaro lėšos, gaunamos iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos. Bendra Lietuvai iš šio fondo skiriama suma 2021–2030 m. laikotarpiu apie 700 000 000 Eur.

 

2022-04-05T02:55:22+00:00
Call Now Button