ES PARAMA 2021 – 2027 M: pritarta naujam ES investicijų laikotarpiui

2022.03.14

Vyriausybė pritarė 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir patikslintam Partnerystės sutarties projektams, kurie pradės naują ES investicijų laikotarpį Lietuvoje.

Investicijos pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų programą bus nukreiptos į šias pagrindines sritis:

  • inovacijas ir skaitmeninimą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, žinių komercinimą;
  • švietimą, įgūdžių formavimą, kvalifikuotą darbo jėgą, gebančią diegti inovacijas ir reaguoti į besikeičiančius poreikius, kartu sprendžiant socialinės atskirties iššūkius;
  • žaliąją transformaciją – atsinaujinančių energijos šaltinių, darnaus judumo ir žiedinės ekonomikos skatinimą;
  • sveikatos sistemų atsparumo didinimą;
  • pažangų, saugų ir įvairiarūšį susisiekimą, įskaitant tarpvalstybinio, nacionalinio ir regionų judumo gerinimą;
  • tvarų ir integruotą miestų ir regionų vystymą, grįstą konkretaus regiono sprendimais dėl patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo, investicijų pritraukimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.

Sanglaudos fondas nebus skirstomas pagal regionus, o Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas+ yra skirstomi pagal regionus: Vidurio Vakarų Lietuvos ir Sostinės.

Partnerystės sutartyje suplanuota Lietuvoje investuoti 4,7 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 1,5 mlrd. eurų Sanglaudos fondo lėšų, 1,4 mlrd. eurų Europos socialinio fondo lėšų, 321 mln. eurų Teisingos pertvarkos fondo lėšų ir 87 mln. eurų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų.

Partnerystės sutartis.

Tai glaustas strateginis dokumentas, kuriuo grindžiamos EK ir Lietuvos derybos dėl penkių – Europos regioninės plėtros, Sanglaudos, Europos socialinio fondo+, Teisingos pertvarkos bei Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros – fondų. Pagal šią sutartį iš penkių fondų numatyta investuoti beveik 6,35 mlrd. eurų. Papildomai Lietuva prisidės 1,7 mlrd. eurų nacionalinio kofinansavimo lėšomis, todėl bendra investicijų apimtis bus apie 8 mlrd. eurų. Ją sudaro 3 programos: 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa bei Materialinio nepritekliaus mažinimo programa.

Daugiau informacijos žiūrėti: ČIA

2022-04-05T02:59:03+00:00
Call Now Button