ES parama investicijoms į miškininkystės technologijas

2022.04.06

2022 03 01 – 2022 04 29 galima teikti paraiškas paramai gauti investicijoms į miškininkystės technologijas.

Remiama veikla:

  • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
  • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
  • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Galimi pareiškėjai: privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Paramos dydis: iki 100 000 Eur.

Paramos intensyvumas: iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Jeigu aktualu, dėl paraiškos rengimo paslaugų – https://www.esparamoscentras.lt/lt/es-investicijos-paraisku-rengimo-paslaugos/  – investicijoms į miškininkystės technologijas paramai gauti rašykite:

                                                                                      info@esparamoscentras.lt

2022-04-12T00:20:22+00:00
Call Now Button