ES PARAMA LIETUVAI: 2021-2026 m. įvairioms sritims bus skirta 2,225 mlrd. Eur.

2021.07.27

2021 07 26 d Europos Komisija patvirtino „Naujos kartos Lietuva“ planą.

Patvirtinus „Naujos kartos Lietuva“ planą, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje Lietuvą turėtų pasiekti 13 proc. arba 289 mln. Eur. avansinis finansavimas. Iš viso 2021-2026 m. Lietuvai numatyta skirti 2,225 mlrd. Eur, kurie šalį pasieks etapais, įgyvendinus plane numatytus tikslus ir pasiekus su EK suderintus rodiklius konkrečiose srityse.

Ypač didelis dėmesys 2021-2026 m. bus skiriamas skaitmenizacijai. „Naujos kartos Lietuva“ plane gerokai viršijamas minimalus 20 proc. lėšų reikalavimas. Skaitmenizacijai,  Lietuvos valtybės įvairioms sritims, bus skirta iš viso 31,5 proc. numatytų ES paramos lėšų.

2021-07-27T08:14:41+00:00
Call Now Button