ES PARAMA LIETUVAI: 8 mlrd. Eur. Investicijos per 2021 – 2027 m. laikotarpį

2022.08.08

Rugpjūčio 3 d. EK patvirtino 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuvai. Investicijoms bus skirta 7 mlrd. 449 tūkst. Eur. iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo ir „Europos socialinio fondo +“.

Inovacijoms ir žaliajai transformacijai bus skirta 47 proc. programos lėšų.

Žmogiškojo kapitalo stiprinimui – 30 proc. programos lėšų, kas leis užtikrinti aukštus užimtumo rodiklius darbo rinkoje.

Regionų projektams naujame finansiniame laikotarpyje – 1,62 mlrd Eur.

Planuojami pirmi kvietimai ir 2022 m. pagal 2021-2027 m. ES fondų investicijų programą. Bus paskelbta kvietimų už 1,1 mlrd. Eur. energetikos, transporto, švietimo, sveikatos, kultūros, socialinėje srityse.

Iš viso Lietuvoje planuojamos 8 mlrd. Eur. ES fondų investicijos. Europos Komisijai patvirtinus 7,5 mlrd. Eur. vertės investicijų planą, likusi dalis numatyta iš Teisingos pertvarkos fondo.

2022-08-10T07:32:41+00:00
Call Now Button