ES parama verslui: labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms

2022.10.30

2022 11 18 – 2023 02 20 galima teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“

Galimi pareiškėjai:

  • labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurios ne trumpiau kaip 3 metus veikė iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo;
  • pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, 2019 m. buvo didesnės nei 200 000 Eur ir 2020 m.  sumažėjo daugiau kaip 10 proc.

Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

Prioritetas suteikiamas paraiškėjamas, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, kurios sudarė ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje,  2020 m. palyginant su 2019 m. sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir 2021 m.  palyginant su 2019 m. daugiau kaip 5 proc.

Įmonės projektus turės įgyvendinti Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (jis apima visą Lietuvą, išskyrus Vilniaus apskritį) per 12 mėnesių. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos – tikslinės paslaugos (antikrizinės veiklos valdymo, MVĮ veiklos kaštų optimizavimo) pirkimo išlaidos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma antikrizinės veiklos valdymo paslaugoms įsigyti – 10 000 Eur, o veiklos kaštų optimizavimo paslaugoms įsigyti – 5 000 Eur.

Prioritetas finansavimui gauti bus suteikiamas didesnį pajamų kritimą patiriančioms įmonėms, taip pat įmonėms, kurios yra suplanavusios įsigyti paslaugų, skirtų antikriziniam veiklos valdymo procesui, ir gautas išvadas įsipareigoja taikyti įmonės veikloje

Paramos intensyvumas: iki 50 porc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

2022-11-18T14:02:58+00:00
Call Now Button