Parama verslui – vietinių užimtumo iniciatyvų projektams

2022.10.11

2022 10 10 – 2022 11 08 galima teikti paraiškas vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimui gauti.

Paramos intensyvumas: parama projektui sudaro 65 proc. projekto vertės.

Paramos dydis vienai darbo vietai: 22 630 eurų.

Bendra paramos suma vienam projektui: iki 200 000 eurų.

Tinkamos finansuoti išlaidos: ilgalaikis materialusis turtas, skirtas tiesioginėms darbo funkcijos steigiamoje darbo vietoje atlikti. Parama neskiriama žemės ūkio, žuvininkystės sektoriuose darbo vietoms stegti, taip pat sezoninio ir laikino darbo atveju.

Tinkami pareiškėjai: smulkios ir vidutinės verslo įmonės, veiklą vykdančios ne trumpiau nei 1 metus.

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skiriamas:

  1. užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 2,0 karto didesnis nei šalies vidurkis;
  2. prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui;
  3. numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
  4. numatytam mokėti darbo užmokesčiui, lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
  5. steigiamų darbo vietų susiejimui su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba arba energiją taupančių priemonių ir medžiagų gamyba.

Jeigu jums aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų paramai gauti vietinių užimtumo iniciatyvų projektams rašykite:

info@esparamoscentras.lt

2022-10-11T06:28:38+00:00
Call Now Button