Paskelbtas kvietimas pradedantiesiems inovatoriams ,,Inostartas“

2022.12.24

2022 12 23 – 2023 03 31 galima teikti paraiškas finansavimui gauti pradedantiesiems inovatoriams pagal paramos priemonę „Inostartas“.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Pareiškėjas turi atitikti pradedančiojo inovatoriaus apibrėžimą.

Projekto partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Remiama veikla: investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: iki 18 mėn.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.

Galimi partneriai: MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos, MVĮ/didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.

Pradedantysis inovatorius: pareiškėjas vykdantis veiklą ne ilgiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo, kurio veiklos pajamos nuo veiklos registravimo dienos iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur. arba vykdantis veiklą ilgiau kaip 1 metus, bet neturintis patirties MTEP srityje (t. y. neįgyvendino MTEP projektų ir (ar) nevykdė MTEP veiklų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur.

Paramos dydis: iki 200 000 eurų.

Paramos intensyvumas: iki 85 proc tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Jeigu aktualu dėl paraiškos rengimo paslaugų rašykite: info@esparamoscentras.lt

2023-01-13T10:10:01+00:00
Call Now Button