Patvirtintas 2022 m. KPP paraiškų paramai gauti priėmimo grafikas

2021.12.22

Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas.

Daugiausia kvietimų teikti paraiškas bus 2022 m. kovo mėnesį

2022 03 01 – 2022 04 29 paraiškas galės teikti norintys investuoti į žemės ūkio valdas (subsidijos). Antras kvietimas šiai veiklos sričiai vyks – 2022 08 01 – 2022 09 30.

Tuo pat metu bus kviečiama teikti paraiškas pagal priemonę „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ ir veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Siekiantiems investuoti į miškininkystės technologijas numatytas ir antras kvietimas teikti paraiškas, kuris vyks 2022 10 03  – 2022 10 30

Miškų savininkai galės kreiptis paramos ir miškui veisti. Paraiškas jie galės teikti visą ateinančių metų pavasarį – 2022 03 01 – 2022 05 31 ir rudenį – 2022 09 01 – 2022 11 31.

Visą kovo mėnesį paraiškas bus kviečiami teikti smulkieji ūkininkai – 2022 03 01 – 2022 03 31 ir norintys vystyti projektus, skirtus elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti. Šiai veiklos sričiai numatyti dar du kvietimai, kurie vyks liepos ir lapkričio mėnesiais

2022 04 01 – 2022 05 31 ir 2022 11 03 – 2022 12 30 vyks kvietimai teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

2022 05 02 – 2022 06 30 ir 2022 10 03 – 2022 11 30 pareiškėjai galės kreiptis siekiantys gauti paramą pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

2022 06 01 – 2022 06 30 pareiškėjai galės teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą, o jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti 2022 06 01 – 2022 07 29.

2022 07 01 – 2022 07 29 paraiškas bus kviečiama teikti pagal veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. 2022 07 01 – 2022 08 31 paraiškas galės teikti ir siekiantys kurti trumpąsias tiekimo grandines.

2022 09 01 – 2022 10 31pareiškėjai galės teikti paraiškas pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Visų paramos priemonių paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones priėmimo 2022 m. grafiką žr čia

2021-12-30T11:06:02+00:00
Call Now Button