Vietinės užimtumo iniciatyvos: 2021 vasario 22

2021.02.22

Užimtumo tarnyba nuo 2021 02 22 skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas. Paraiškas subsidijai gauti priimamos iki 2021 03 23 d. imtinai.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

  • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
  • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
  • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
  • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
  • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Paramos dydis: iki 200 000 eurų (iki 19 921,26 tūkst. eurų vienai darbo vietai įkurti)

VUI paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI projekto paraiškaVUI paraiškos atitikties vertinimo formaVUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijaiVUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijaiVUI sutartis.

Daugiau žiūrėti: https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

Jeigu Jums reikės parengti kokybišką paraišką rašykite – info@esparamoscentras.lt

2021-03-10T07:39:43+00:00
Call Now Button