Loading...
Teisinė pagalba ES paramos klausimais2019-10-05T16:25:49+00:00

Teikiame teisines paslaugas ES paramos klausimais

♦  Mūsų teisininkų paslaugos apima skundų, kitų procesinių dokumentų, vadovaujančiai ar administruojančiai institucijai, Lietuvos administracinių ginčų komisijai, kitoms institucijoms, įvairiais paramos klausimais, rengimas (pvz. dėl vadovaujančios ar ES paramą administruojančios institucijos priimtų sprendimų, veikimo/neveikimo; dėl paramos paraiškos atrankos kriterijų balų skyrimo, dėl paramos neskyrimo projektui, dėl paskirtų sankcijų (paramos neskyrimo, sumažinimo, susigrąžinimo) panaikinimo ir pan.).
♦  Atstovaujame savo kliento interesus visų institucijų teismuose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis ES paramos klausimais.

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos

Call Now Button