Loading...
Projektų administravimo paslaugos2019-11-11T07:02:14+00:00

Projektų administravimo paslaugos

ES PARAMOS PROJEKTŲ GYVAVIMO CIKLAS

Projektų administravimas reikalauja specifinių žinių, kas sudaro sunkumų projekto vykdytojui. Teikdami projekto tęstinumo paslaugas po paramos skyrimo, mes prisiimame atsakomybę, kad Jūsų projektas bus įgyvendintas laiku pagal paramos sutartyje numatytus reikalavimus.

Teikiame šias projekto administravimo paslaugas:

parengiame veiklos planą visam projekto vykdymo laikotarpiui;

parengiame mokėjimo prašymų teikimo grafiką;

parengiame ir deriname pirkimų planą su paramą administruojančia institucija;

padedame įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras, dalyvaujame VP komisijų posėdžiuose;

tvarkome projekto finansus arba konsultuojame projekto finansininką projekto administravimo klausimais;

rengiame mokėjimo prašymus (tarpinius ir galutinį) pagal sudarytą grafiką;

analizuojame, kad kliento patiriamos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis;

parengiame raštus ir atsakymus į paramą administruojančios institucijos paklausimus;

padedame viešinti projektą pagal nustatytus reikalavimus;

konsultuojame kitais projekto administravimo klausimais: apskaitos organizavimo, projektinės dokumentacijos surinkimo;

prižiūrime projekto veiklų įgyvendinimą ir atitikimą paraiškai;

padedame Klientui argumentuoti Agentūros nustatytų projekto rodiklių neatitikimus, kad nebūtų skirtos projektui sankcijos;

atstovaujame Klientą Agentūros patikrų metu;

parengiame tarpines ir galutinę ataskaitas projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

Pateikus galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą paramą administruojančiai institucijai ir negavus pastabų, laikome, kad mūsų suteiktos projekto administravimo paslaugos yra baigtos.

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos

Call Now Button