Loading...
ES investicijos | Paraiškų rengimo paslaugos2023-09-26T11:41:51+00:00

ES investicijos – projektų, paraiškų rengimo paslaugos

ES PARAMOS PROJEKTŲ GYVAVIMO CIKLAS

ES investicijos – turėdami ilgametę paraiškų rengimo patirtį, mes teikiame šias paslaugas:

problematikos identifikavimas ir projekto idėjos formulavimas taip, kad projektas atitiktų reikalavimus gauti paramą;

ES paramos dydžio projektui įvertinimas;

investicinio projekto, verslo plano ar galimybių studijos parengimas;

sąmatinių skaičiavimų atlikimas (projekto grynųjų pajamų, išlaidų pagrindimo skaičiavimai ir kt), finansinių dokumentų parengimas (biudžetą);

Paraiškos ir ją lydinčios dokumentacijos pagal konkrečią priemonę sukomplektavimas paramą administruojančiai institucijai;

nuolatinis bendravimas su paramą administruojančia institucija Paraiškos vertinimo metu (trukmė: 2 – 3 mėnesiai);

parengtos Paraiškos ir ją lydinčios dokumentacijos koregavimas atsižvelgiant į Agentūros pastabas;

atliekame kitas, nepaminėtas paslaugas, kurias būtina atlikti, kad būtų įvykdyti teisės aktų reikalavimai rengiant ir priimant Paraišką paramos gavimui.

Įmonės darbuotojai turi patirtį rengiant projektus finansavimui gauti iš įvairių fondų ir programų:

Pagal ES struktūrinių fondų 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 finansinių laikotarpių finansavimo priemones.

Pagal Kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 finansinių laikotarpių paramos priemones.

Pagal EK įvairių programų finansavimo priemones: Horizont 2020, SME instrument, Eurostars, LIFE.

Pagal EEA, Norvegijos finansinių mechanizmų finansavimo priemones.

♦  Pagal valstybės paramos priemones: Užimtumo tarnybos, Sporto rėmimo fondo.

SUSISIEKITE SU MUMIS IR MES PARENGSIME JUMS PARAIŠKĄ FINANSAVIMUI GAUTI

Susisiekti

Kitos mūsų teikiamos paslaugos

Call Now Button