PARAMA APLINKOSAUGAI

2021-06-25

ES parama 9 mln. eurų atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimui juridiniams asmenims

2021-06-25T07:55:43+00:00

2021 06 21 – 2021 12 31 galima teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“. Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 9 mln. Eur. Remiama veikla: subsidija teikiama saulės ir vėjo energiją elektros energijos gamybai naudojantiems įrenginiams įrengti ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų [...]

ES parama 9 mln. eurų atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimui juridiniams asmenims2021-06-25T07:55:43+00:00
2021-04-16

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 

2021-04-16T13:35:49+00:00

Visa Nacionalinė pažangos programa turėtų būti finansuota 16,3 mlrd. eurų gautų iš įvairių finansavimo šaltinių. Iš jų ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) sudarys 2,225 mlrd. eurų ir bus paskirstyta sekančiomis sritims: žaliosios pertvarkos projektams (atsinaujinančioji energija, darnus transportas, energetinis efektyvumas) – 823 mln. eurų (37 proc); skaitmeninimo projektams (elektroninių paslaugų sektoriui, skaitmeninėms [...]

ES parama Lietuvai – 2,225 mlrd. eurų ES paramos projektams įvairioms sritims 2021-04-16T13:35:49+00:00
2021-02-03

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas

2021-02-05T14:59:16+00:00

2021 02 03 d. Vyriausybė panaikino 5,8 mlrd. Eur. Ateities ekonomikos DNR planą, jį pakeitė veiksmų ir projektų, kurie bus finansuojami 2021–2027 m. ES fondų lėšomis, sąrašas. Į buvusį Ateities ekonomikos DNR planą buvo įtraukti 4 skirtingi finansavimo šaltiniai: 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų finansinė perspektyva, 2021 – 2027 m. ES struktūrinių fondų [...]

Dekonstruotas Ateities ekonomikos 5,8 mlrd. Eur. DNR planas2021-02-05T14:59:16+00:00
2021-01-28

Planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF finansavimo kryptį ORO APSAUGA

2021-01-28T06:07:40+00:00

2021-06-01 – 2021-07-31 d. bus galima teikti paaraiškas pagal pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“. Galimi pareiškėjai:Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos [...]

Planuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal LAAIF finansavimo kryptį ORO APSAUGA2021-01-28T06:07:40+00:00
2021-01-27

Kvietimas teikti paraiškas oro apsaugos projektams finansuoti pagal LAAIF programos priemonę

2021-01-27T18:29:16+00:00

2021-02-01 – 2021-03-31 galima teikti paraiškas pagal LAAIF programos aplinkos oro apsaugos kryptį pagal paramos priemonę oro apsauga Nr. 2020/3 Galimi pareiškėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paramos dydis projektui: 200 000 Eur. Paramos intensyvumas: iki 70 proc.visų tinkamų finansuoti išlaidų. [...]

Kvietimas teikti paraiškas oro apsaugos projektams finansuoti pagal LAAIF programos priemonę2021-01-27T18:29:16+00:00
2020-10-05

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų

2020-10-06T09:11:59+00:00

Iš viso 2021 – 2027 metais Lietuvai bus skirta 14,5 mlrd. eurų (2014-2020 m buvo skirta – 12,8 eurų)  ES paramos, tai 1,7 mlrd. eurų daugiau, nei buvo skirta 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje. Nauju finansiniu laikotarpiu Lietuvos žemdirbiai gaus didesnes tiosiogines išmokas, skirta – 4,9 mlrd. eurų, tai 892 mln. eurų daugiau lyginant su praėjusiu [...]

Europos Sąjungos parama Lietuvai 2021 – 2027 m. – 14,5 mlrd. eurų2020-10-06T09:11:59+00:00
2020-06-30

ES parama biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams įrengti.

2020-07-03T09:04:10+00:00

2020 07 01 – 2020 09 01 galima teikti paraiškas finansavimui gauti  biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti. Galimi pareiškėjai: juridiniai asmenys - mažos, vidutinės arba didelės įmonės; žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Paraiška gali būti teikiama su partneriais. ES parama skirta: naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais leidžiančiais [...]

ES parama biometano dujų gamybai ar biodujų valymo įrenginiams įrengti.2020-07-03T09:04:10+00:00
2020-06-09

4 000 000 eurų parama vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektams

2020-06-09T14:38:42+00:00

2020 06 15 – 2020 07 17 galima teikti paraiškas Vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektų finansavimui gauti. Projektams, susijusiems su gyventojų būstų prijungimu prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų daugiau kaip du tūkst. gyventojų turinčiose gyvenvietėse, numatyta skirti 1 mln. eurų. Subsidijos dydis:  vienam projektui iki 200 tūkst. eurų. Didžiausia subsidijos suma vienam būstui prijungti– [...]

4 000 000 eurų parama vandenų ir aplinkos oro apsaugos projektams2020-06-09T14:38:42+00:00
2020-05-04

13 694 920 eurų lėšų skirta kvietimui paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai

2020-05-04T10:19:06+00:00

2020 05 04 – 2020 06 30 galima teikti paraiškas paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai. Remiama veikla: remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą. Galimi pareiškėjai: savivaldybės; melioracijos sistemų naudotojų asociacijos; fizinių ir juridinių asmenų [...]

13 694 920 eurų lėšų skirta kvietimui paramai gauti žemės ūkio vandentvarkai2020-05-04T10:19:06+00:00
2020-04-26

5 000 000 eurų ES parama gyvenamųjų namų modernizavimui

2020-04-26T18:50:00+00:00

2020 04 20 – 2020 05 19 individualių gyvenamųjų namų savininkai kviečiami teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų atnaujinimą. Dėl kompensacinių išmokų galės kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą, kurio statyba yra užbaigta teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre (pastato baigtumo procentas nurodytas ne [...]

5 000 000 eurų ES parama gyvenamųjų namų modernizavimui2020-04-26T18:50:00+00:00
2020-03-24

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams

2020-03-30T07:46:23+00:00

2020 03 23 d. patvirtinta Laikinoji tvarka, skirta ES investicijų projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija. Pagrindiniai pakeitimai: trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje; maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %; avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų [...]

Patvirtinta laikinoji tvarka projektų administravimo supaprastinimams2020-03-30T07:46:23+00:00
2020-03-22

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus

2020-03-23T18:49:20+00:00

EK, atlikusi Lietuvos ES fondų investicijų veiksmų programos vertinimą, konstatavo, kad Lietuva pasiekė visus 2018 m. numatytus rezultatus ir gali toliau tęsti 400.000.000 Eur. investicijas. Siekiant išlaikyti reikiamą 2014-2020 m. ES investicijų pažangą, EK buvo nustačiusi tarpinius rezultatus ir kiekviename programos sektoriuje rezervavusi 6 proc. šiam sektoriui numatytų lėšų, iš viso – 400.000.000 Eur. Kaip [...]

Lietuva pasiekė Europos Sąjungos fondų įgyvendinimo tarpinius rezultatus2020-03-23T18:49:20+00:00
Call Now Button